Dzisiejsza data:

kalendarium

1948 – ukończył studia

1952 - otrzymał tytuł doktora

1953 VII 27 – poślubił Aleksandrę

1956 – uzyskał habilitację

1958 – został generalnym projektantem Pracowni Konserwacji Zabytków w Krakowie

1960 – 1975 – był kierownikiem badań Staromiejskiego Zespołu Krakowa

l962 – 1964 oraz 1973 - 1978 – był dziekanem Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

1966 – został profesorem Politechniki Krakowskiej

1970 - 1978 – był przewodniczącym Krakowskiej Komisji Konserwatorskiej

1971 – został laureatem nagrody m. Krakowa

1975, 1980 – otrzymał Złote Ekrany za indywidualność telewizyjną

1975 – 1983 – pełnił funkcję prezesa Zarządu Głównego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Polsce

1977 - 1981 – pełnił funkcję Generalnego Konserwatora Zabytków PRL w randze wiceministra

1978 – 1983 - był przewodniczącym Międzyresortowej Komisji ds. Rewaloryzacji Zabytkowych Zespołów Miejskich

1980 II 7 – otrzymał Nagrodę im. Herdera za konserwacje i badania architektoniczne

1998 I 28 - Politechnika Krakowska przyznała mu tytuł doktora honoris causa

1998 – został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski

1998 – otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu Technicznego w Budapeszcie

2006 – otrzymał złoty medal Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis (Chwała sztuce)

2007 - przekazał na ręce krakowskiej grupy „Pudelsi” wiersz zatytułowany Gdyby ryby do którego zespół skomponował muzykę