Dzisiejsza data:

wybrane publikacje

1952 – praca doktorska z odznaczeniem Geneza, rozwój i typy attyki polskiej

1956 – habilitacja Kościoły Lubelszczyzny na przykładzie badań kościoła w Uchaniach

1956 - Artykuły i rozprawy dotyczące wczesnośredniowiecznego Krakowa

1968 - Człowiek przeciwko sobie

1970 - Piękno nie dostrzegane

1972 - Piękno potężne

1974 - Piękno utracone

1983 - z J. Podleckim Kraków. Rzeczywistość i fantazja

1983 - Szopki krakowskie

1998 - Półgłosem i ciszą

2004 - Opowiadania najkrótsze o ludziach nader różnych

2004 - Opowieści o polskich kapliczkach

2004 - Krajobrazy Podkarpacia

2005 - Narodziny krajobrazu kulturowego