Dzisiejsza data:

Zygmunt Zieliński

(1 VIII 1858 Rzeszotary koło Wieliczki – 11 IV 1925 Kraków)

wojskowy, generał broni

syn Pawła Arystomena, powstańca styczniowego z 1863 i Józefy z Klewskich

poślubił Józefę Onitsch, dzieci: Józef, Jan i Władysława

           W wojsku austro-węgierskim doszedł do stopnia generała majora. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości został przyjęty do Wojska Polskiego z zachowaniem stopnia. Brał udział w obronie Lwowa i Przemyśla oraz w wojnie polsko-bolszewickiej. Po przeniesieniu w 1923 w stan spoczynku awansowany na generała broni.

           W Krakowie zamieszkał w kamienicy przy ul. Garncarskiej 4, upamiętnia go dziś tablica, wmurowana w jej fasadę.

1995 IV 30 – na krużgankach Kaplicy Loretańskiej OO. Kapucynów odsłonięto popiersie generała

2007 X 18 – na ścianie frontowej kamienicy przy ul. Garncarskiej 4 odsłonięto i poświęcono tablicę pamiątkową

czytaj więcej …