Dzisiejsza data:

Kazimierz Zimmermann

(25 I 1874 Trzemeszno – 6 IV 1925 Kraków)

ksiądz, teolog, ekonomista

rodzina

syn Jana, doktora medycyny i powstańca, i Heleny z domu Skarbek-Malczewskiej

rodzeństwo: Celina (1873 – 1873), Stanisław (1875 – 1875)

biogram

           Odbył studia teologiczne w Gnieźnie, Poznaniu i Würzburgu. Wydawał w Poznaniu czasopismo „Ruch Chrześcijańsko-Społeczny". Objął powstałą na Wydziale Teologicznym UJ Katedrę Chrześcijańskich Nauk Społecznych, uzyskał profesurę i objął Katedrę Socjologii. Jego obecność na uczelni i wykłady z „socjologii chrześcijańskiej" wywołały sprzeciw części słuchaczy, którzy odebrali to jako klerykalną agitację. Doszło do strajku, a wydarzenia te znane są pod nazwą „zimmermaniady". Został dziekanem Wydziału Teologicznego UJ, po I wojnie światowej współtworzył Wydział Teologiczny Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, następnie powrócił do Krakowa. Został rektorem UJ, zmarł w trakcie kadencji rektorskiej.

           Miejscem spoczynku jest cmentarz w Trzemesznie, grobowiec rodzinny sektor E.

wybrane publikacje:

1908Znaczenie stanu robotniczego dla społeczeństwa i Kościoła

1909 Uregulowania prawne umów taryfowych

Moja Pani. Studium z natury. Przyczynek do psychologii księżych gospodyń (opublikowane pod pseudonimem „Tektander”)

kalendarium

1897 – otrzymał święcenia kapłańskie

1900 – został członkiem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

1902 – został kanonikiem w Poznaniu

1902 – 1903 i 1907 – 1910 – był redaktorem czasopisma „Ruch Chrześcijańsko – Społeczny”

1908 – objął powstałą na Wydziale Teologicznym UJ Katedrę Chrześcijańskich Nauk Społecznych

1910 – został profesorem UJ

1912/1913 – był dziekanem Wydziału Teologicznego UJ

1924 – został wybrany rektorem UJ

czytaj więcej ...