Dzisiejsza data:

Wacław I Cieszyński

(pomiędzy 1413 a 1416 – 1474 Bielsko)

książę cieszyński

rodzina

najstarszy syn księcia cieszyńskiego Bolesława I i księżniczki mazowieckiej Eufemii

poślubił Elżbietę Hohenzollern, córkę elektora Fryderyka I, wdowę po Ludwiku II

związek pozostał bezdzietny i się rozpadł

biogram

           Po śmierci przejął całą władzę w księstwie, początkowo także w imieniu swoich młodszych braci: Władysława, Przemysława II i Bolesława II.

           Związany z dworem cesarskim Zygmunta Luksemburskiego, złożył też hołd królowi czeskiemu. Uczestniczył w decyzji o zdobyciu dla Cieszyna prawa bicia własnej monety.

           Zaangażował się po stronie husytów wspomagając zwłaszcza burgrabiego będzińskiego Mikołaja Siestrzeńca Kornicza w jego rajdach przeciwko dobrom biskupów krakowskich położonych w Królestwie Polskim. Dopiero odwetowa wyprawa Krystyna Koziegłowskiego na Gliwice skłoniła Wacława do wycofania swojego poparcia i zawarcia ugody z Polską na zjeździe w Będzinie.

           Pod presją braci zgodził się na podział ojcowizny. Działy nie były jednak równe, gdyż Wacław zachował w swoich rękach większość terytoriów oddając młodszemu rodzeństwu tylko dobra głogowsko-ścinawskie (które zostały poważnie zadłużone) i część cieszyńskich, sam zostawiając sobie władzę nad częścią Cieszyna, Siewierzem i Bytomiem.

          Pozbycie się części długów i obarczenie nimi młodszego rodzeństwa nie rozwiązało jego kłopotów finansowych. Sprzedał księstwo siewierskie biskupowi krakowskiemu Zbigniewowi Oleśnickiemu (od tego czasu ziemia siewierska przestała być traktowana jako część Śląska), co na jakiś czas zapewniło mu płynność finansową.

           Poparł kandydaturę Władysława Jagiellończyka na króla Czech.

           Wzorem przodków został pochowany w kryptach kościoła dominikańskiego w Cieszynie.

kalendarium

1431 – po śmierci ojca przejął całą władzę w księstwie

1434 – zaangażował się po stronie husytów

1434 X 15 - na zjeździe w Będzinie zawarł ugodę z Polską

1438 - złożył hołd królowi czeskiemu

1438/1439 – poślubił Elżbietę Hohenzollern

1442 XI 29 – zgodził się na podział ojcowizny

1443 XII 30 - sprzedał księstwo siewierskie biskupowi krakowskiemu Zbigniewowi Oleśnickiemu

1445 – rozpadł się związek z Elżbietą

1452 - zamienił swą część Księstwa Bytomskiego z bratem Bolesławem II, w zamian za Bielsko

1459 – sprzedał Księstwo Bytomskie księciu oleśnickiemu Konradowi IX za 1700 grzywien

1468 – nie mając męskiego potomstwa przekazał swoje prawa do Cieszyna bratankowi Kazimierzowi II

1471 - sprawujący już wówczas władzę wyłącznie w Bielsku, poparł kandydaturę Władysława Jagiellończyka na króla Czech

źródła:

Kazimierz Jasiński, Rodowód Piastów śląskich, t. 3, Wrocław 1977

Stanisław Szczur, Piastowie. Leksykon Biograficzny, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1999