Dzisiejsza data:

Władysław Teodor Wojakowski

(17 V 1887 Szczawnica - 1947)

konstruktor techniczny, pułkownik WP

biogram

           Przed wojna był członkiem Związku Strzeleckiego. Zgłosił się do Legionów, prowadził akcję agitacyjno-werbunkową na rzecz Legionów Polskich w Królestwie. Uczestniczył w bitwie pod Łowczówkiem, został ranny pod Konarami i leczył się w Szpitalu Twierdzy nr 9 w Krakowie. Po powrocie do pułku, służył w nim aż do kryzysu przysięgowego. Został wcielony do wojska austriackiego i odesłany na front włoski. Po I wojnie światowej zasilił szeregi WP, dowodził 15.pp. Odznaczony między innymi Złotym Krzyżem Zasługi.

           Był czynnym członkiem organizacji kombatanckich, należał do Obozu Zjednoczenia Narodowego, brał udział w organizowaniu krakowskiego Klubu Demokratycznego. Organizacje kombatanckie usiłowały narzucić OZN jego kandydaturę na posła do wyborów parlamentarnych w 1938, wbrew zamierzeniom władz centralnych.

          W Krakowie mieszkał miedzy innymi na ulicy Olszyny 11.

kalendarium

1914 VIII - zgłosił się do Legionów

1914 IX 20 - objął komendę nad 3.plutonem 4.komp. III baonu w 1.pp LP

1914 X 9 - mianowany ppor. piechoty (Komenda LP mianowała go chorążym (XII ranga) rozkazem nr 135 z 2 VII 1915)

1914 - jesienią prowadził akcję agitacyjno-werbunkową na rzecz LP w Królestwie

1914 XII 22 – 26 - po bitwie pod Łowczówkiem został dowódcą 2.plutonu 1.komp. III baonu 1.pp LP

1915 V 22 – został ranny pod Konarami

1917 IX - został wcielony do austriackiego 20.pp i odesłany na front włoski

1918 XI - zasilił szeregi WP

1923 - odnotowany w 1.psp

1928 I 1 – awansował na podpułkownika piechoty został zastępcą dowódcy 5.psp. 1931 IX 14 – 1935 VI - dowodził 15.pp

1937 XI 28 – został prezesem nowo powstałego Klubu Demokratycznego