Dzisiejsza data:

Jerzy Warchałowski

(11 IV 1874 Kazań – 13 III 1939 Warszawa)

prawnik, teoretyk i krytyk sztuki

rodzina

syn Piotra i Heleny z domu Spława - Neyman

biogram

           Studiował prawo w Petersburgu, następnie historię sztuki na UJ. Organizator Krakowskiego Towarzystwa "Polska Sztuka Stosowana". Jeden z najaktywniejszych organizatorów polskiego życia artystycznego po 1900.
           Współzałożyciel stowarzyszeń "Polska Sztuka Stosowana" i "Warsztaty Krakowskie", spółdzielni "Ład", Rady Towarzystwa Szerzenia Sztuki Polskiej wśród Obcych, Instytutu Propagandy Sztuki, redaktor czasopisma "Architekt". Przeciwstawiając się naśladowaniu wzorów obcych propagował ideę ożywienia krajowego rzemiosła artystycznego i sztuki pierwiastkami czerpanymi z rodzimej kultury ludowej.
           Projektował też kilimy i malował.

wybrane publikacje:

1904 - O sztuce stosowanej
1928 - Polska sztuka dekoracyjna
1929 - Zofia Stryjeńska
1932 - Jan Szczepkowski. Snycerz i rzeźbiarz

kalendarium

1901 - był współzałożycielem towarzystwa "Polska Sztuka Stosowana"
1908 - 1915 - pełnił funkcję redaktora czasopisma "Architekt"
1912 - był organizatorem Wystawy Architektury w Otoczeniu Ogrodowym w Krakowie
1913 - współtworzył "Warsztaty Krakowskie"
1920 - uczestniczył w wojnie polsko - bolszewickiej
1921 - współorganizator spółdzielni "Ład"
1925 - był komisarzem polskiego pawilonu na Wystawie Sztuk Dekoracyjnych w Paryżu