Dzisiejsza data:

kalendarium

1908 - ukończył IV Gimnazjum w Krakowie

1908 – 1911 - studiował w Konserwatorium Towarzystwa Muzycznego w Krakowie

1912 – 1913 – studiował w Instytucie E. Jaques-Dalcroze'a

1914 – 1916 – studiował w Konserwatorium w Petersburgu

1916 – powołany został do armii rosyjskiej

1918 - osiadł w Charkowie

1918 – 1920 - był nauczycielem solfeżu i rytmiki w szkole prowadzonej przez żonę Walentynę Szaposznikow-Wiechowiczową

1921 - powrócił do kraju, zamieszkał w Poznaniu

1921 – został wykładowcą teorii muzyki w Państwowej Akademii i Szkole Muzycznej w Poznaniu

1921 - objął funkcję kierownika artystycznego i dyrygenta Koła Śpiewackiego Polskiego, które w 1931 roku przekształciło się w Poznańskie Towarzystwo Oratoryjne

1923 – został wykładowcą w Państwowym Konserwatorium Muzycznym w Poznaniu

1926 – 1927 - kontynuował przerwane studia muzyczne jako stypendysta w Schola Cantorum w Paryżu

1926 – był współzałożycielem i został wiceprezesem Stowarzyszenia Młodych Muzyków Polaków w Paryżu

1927 – 1931 – pełnił funkcję redaktora naczelnego „Przeglądu Muzycznego"

1927 – 1930 - prowadził Chór im. Fryderyka Chopina

1928 – 1930 – prowadził Chór Męski "Echo"

1928 - otrzymał I nagrodę na konkursie ogłoszonym z okazji Wszechsłowiańskiego Zjazdu Śpiewaczego za Oj ty Wolo na chór mieszany

1929 – został dyrektorem artystycznym Wielkopolskiego Związku Kół Śpiewaczych

1931 – uzyskał dyplom z zakresu kompozycji w Państwowym Konserwatorium Muzycznym w Warszawie

1934 – został kierownikiem muzycznym Poznańskiego Towarzystwa Muzycznego

1935 – objął prowadzenie Chóru Mieszanego im. Stanisława Moniuszki

1939 – otrzymał Państwową Nagrodę Muzyczną za całokształt działalności kompozytorskiej

1945 – został profesorem Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Krakowie

1946 – objął redakcję serii „Polska Literatura Chóralna” (wydawanej przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne)

1946 – został wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Muzyki Współczesnej

1947 – objął funkcję dyrektora artystycznego Zjednoczenia Polskich Zespołów Śpiewaczych i Instrumentalnych (od 1961 został dyrektorem honorowym)

1948 – otrzymał I nagrodę na Krajowym Konkursie Olimpijskim i brązowy medal olimpijski na Międzynarodowym Olimpijskim Konkursie Sztuki w Londynie za Kantatę żniwną (olimpijską)

1950 – został laureatem Państwowej Nagrody Artystycznej II stopnia

1950 – został dziekanem Wydziału Pedagogicznego krakowskiej PWSM

1951 – otrzymał I nagrodę za suitę Kasia na Festiwalu Muzyki Polskiej

1953 – otrzymał Nagrodę Związku Kompozytorów Polskich

1955 – otrzymał I nagrodę na konkursie kompozytorskim zorganizowanym z okazji Światowego Festiwalu Młodzieży i Studentów w Warszawie za Koncert staromiejski

1957 – został kierownikiem Katedry Kompozycji PWSM

1960 IV 4 – na Wawelu jego kompozycja Zawołanie zainaugurowała obchody 1 000-lecia państwa Polskiego

1961 – otrzymał Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki za List do Marc Chagalla