Dzisiejsza data:

Wilhelm Habsburg

Uprzejmy

(około 1370 Wiedeń, Austria – 15 VII 1406 Wiedeń, Austria)

książę Styrii i Karyntii

rodzina

syn księcia austriackiego Leopolda III

biogram

           W dzieciństwie, w wieku pięciu lat, narzeczony, wówczas dwuletniej, późniejszej królowej Jadwigi. Gdy Jadwiga została królowa Polski i zawarto układy w sprawie jej małżeństwa z Jagiełłą, przybył do Krakowa by upomnieć się o swoje prawa, nie znalazł jednak poparcia u małopolskich możnych.
Jadwiga unieważniła (zgodnie z prawem kanonicznym) swe zaręczyny, a skarga Wilhelma do papieża została oddalona.
           Wilhelm do końca życia podtrzymywał swe pretensje, rozpowszechniając oszczerstwa wobec Jadwigi i Jagiełły. Do momentu śmierci Jadwigi nie związał się z żadną inną kobietą, a po tym wydarzeniu ożenił się z Joanną II, królową Neapolu, córką Karola III z Durazzo.