Dzisiejsza data:

źródła

Balzer Oswald, Genealogia Piastów, Kraków, 2005;

Jasiński Kazimierz, Rodowód Piastów małopolskich i kujawskich, Poznań-Wrocław 2001

Jan Baszkiewicz, Polska czasów Łokietka, Wiedza Powszechna, Warszawa 1968

Henryk Samsonowicz, Łokietkowe czasy, Krajowa Agencja Wydawnicza, Kraków 1989