Dzisiejsza data:

kalendarium
1288
- po śmierci Leszka Czarnego otrzymał Sieradz

1289 – opanował przejściowo Kraków, ale przegrał rywalizację o tron krakowski z Henrykiem IV Probusem

1292 – przegrał rywalizację o tron krakowski z Wacławem II
1294 - po śmierci Kazimierza otrzymał Łęczycę

1296 – na mocy układu z księciem głogowskim Henrykiem III objął część Wielkopolski

1300 – usunięty przez Wacława II schronił się na Węgrzech

1304 – 1305 – wspomagany przez oddziały węgierskie zajął ziemię sandomierską

1306 – zajął Kraków i Pomorze Gdańskie

1306 – wydał dla Krakowa 2 przywileje

1308 – 1309 – utracił Pomorze na rzecz Krzyżaków
1310 XII 15 - rozstrzyga spór o prawo poboru ceł między klasztorem Św. Klary w Sączu, a mieszczanami i kupcami krakowskimi, na korzyść ostatnich

1311 – 1312 – stłumił bunt mieszczan krakowskich

1314 – opanował Wielkopolskę

1315 – nadał Krakowowi przewóz przez Wisłę w rejonie Wawelu
1320 I 20 - w Katedrze Wawelskiej arcybiskup Janisław koronował go na króla Polski

1320 – potwierdził mieszczanom krakowskim wolności celne wynikające z dokumentu Leszka Czarnego z 1288 roku

1331 – zwolnił mieszczan krakowskich ze wszystkich ceł na terenie całego królestwa

1331 IX 27 – zwyciężył Krzyżaków w bitwie pod Płowcami

1332 – utracił Kujawy

1912 – otrzymał w Krakowie ulicę swojego imienia