Dzisiejsza data:

(między 3 marca 1260 a 19 stycznia 1261 – 2 marca 1333 Kraków)

książę łęczycki, kujawski, sieradzki i krakowski, król polski