Dzisiejsza data:

Wichman II Młodszy

(około 930 - 22 września 967)

saski hrabia i banita 

rodzina

graf z rodu Billungów

syn Wichmana Starszego i Frideruny, hrabianki westfalskiej

cioteczny brat cesarza Ottona I Wielkiego

biogram

           Wygnany z Saksonii, dostał się na służbę margrabiego Gero. Na czele pogańskich Redarów i Wolinian najeżdżał państwo Mieszka I, w jednej z bitew poległ nieznany z imienia brat Mieszka. W trzeciej wyprawie został pokonany przez połączone siły polsko-czeskie, Wichman chciał uciec z pola walki, lecz poległ podczas ucieczki.

           Jak napisał kronikarz Widukind z Korbei Mieszko I jako amicus imperatoris (przyjaciel cesarza) przesłał cesarzowi Ottonowi I wiadomość o śmierci Wichmana oraz jego broń.

kalendarium

962 - został wygnany z Niemiec przez cesarza, próbował schronienia u Duńczyków oraz u margrabiego Gerona, znalazł je jednak dopiero u Wieletów

963-965 - z Wieletami dwukrotnie najechał ziemię Mieszka i Mieszko poniósł dwie porażki

967 IX 22 – w trzeciej bitwie Mieszka z Wichmanem, Niemiec przegrał z połączonymi siłami polsko-czeskimi

bibliografia:

Althoff Gerd, Ottonowie. Władza królewska bez państwa, WUW 2009 

Labuda Gerard, Mieszko I, Ossolineum 2009 

Widukind. Dzieje Sasów. Roczniki korbejskie. Roczniki hildesheimskie w przekładzie Grzegorza Kazimierza Walkowskiego, Euro-Omni 2013 

Kronika Thietmara w przekładzie Mariana Zygmunta Jedlickiego, Universitas 2005

  1.