Dzisiejsza data:

Narcyz Wiatr

Zawojna, Władysław Brzoza, Kłonica

(18 IX 1907 Stróże koło Gorlic – 21 IV 1945 Kraków)

prawnik, działacz ruchu ludowego i ruchu oporu

rodzina

syn Jana, średniorolnego chłopa, działacza PSL - "Piast", i Marii ze Szkaradków

biogram

           Po odbyciu służby wojskowej (uzyskał stopień podchorążego rezerwy) studiował prawo na Uniwersytecie Poznańskim. Przed wojną organizował strajk chłopski na Podbeskidziu, za co trafił do obozu w Berezie Kartuskiej. Po zwolnieniu prowadził aplikanturę adwokacką w Nowym Sączu, działał w „Wiciach” i w Stronnictwie Ludowym.

           Po kampanii 1939 dostał się do niewoli radzieckiej, po zwolnieniu wrócił do rodzinnych Stróż i włączył się w działalność konspiracyjną. Należał do pierwszych organizatorów szlaków kurierów beskidzkich przez Słowację na Węgry. Współorganizator Batalionów Chłopskich, komendant VI Okręgu Batalionów Chłopskich na Małopolskę i Śląsk. Współredagował czasopismo „Myśl Chłopska”, inicjator konspiracyjnej organizacji „Wici” - „Młody Las”. Często przebywał w Krakowie.
           Po wyjściu z konspiracyjnego mieszkania na ulicy św. Gertrudy 16 został zamordowany na Plantach przez funkcjonariuszy myślenickiego UB.
W tym miejscu ustawiono pomnik - tablicę autorstwa Bronisława Chromego.
Ma również swoją ulicę w XVIII dzielnicy Nowa Huta (Kościelniki) z ulicy Igołomskiej do ulicy Jeziorko w Ruszczy.

kalendarium

1930 - 1932 - był prezesem Zarządu Polskiej Akademickiej Młodzieży Ludowej
1934 - ukończył prawo na Uniwersytecie Poznańskim
1937 - 1939 - piastował funkcję prezesa Zarządu Powiatowego SL w Nowym Sączu
1937 - był współorganizatorem wielkiego strajku chłopskiego na Podbeskidziu, co przypłacił 6 - tygodniowym uwięzieniem w Berezie Kartuskiej
1939 - jako podchorąży walczył w kampanii wrześniowej
1941 - został komendantem Okręgu IV (Śląsk i Małopolska) Batalionów Chłopskich 1943 - został również komendantem Ludowej Straży Bezpieczeństwa

1992 VIII 10 – w miejscu gdzie zginął ustawiono pomnik – tablicę

źródła:

Teresa Stanisławska-Adamczewska, Jan Adamczewski, Kraków, ulica imienia …, Kraków 2000