Dzisiejsza data:

Józef Jerzy Trassler

(około 1760 – 1813 Brno, Morawy)

drukarz i księgarz

biogram

           Początkowo działał w Wiedniu, następnie przeniósł drukarnię do Brna i założył jej filię w Opawie. Na polecenie władz austriackich przybył do Krakowa, otworzył drukarnię i księgarnię przy Rynku Głównym (następnie przy ul. Grodzkiej, później Wiślnej, gdzie imię i nazwisko swoje kazał nad drzwiami wykuć w kamieniu). Otrzymał monopol na druk wydawnictw urzędowych i szkolnych (bez zezwolenia cechu prowadził również introligatornię).

           Początkowo drukował głównie podręczniki służące germanizacji, później zapewne w celu zwiększenia dochodów, zaczął wydawać literaturę i kalendarze w języku polskim. Wydał gramatyki niemieckie, polskie, katechizmy i tym podobne książki. Wydał też Modlitwy Węgierskie, zapewne dla wojska, które tu czasem stało.

           Przed wkroczeniem do Krakowa wojsk Księstwa Warszawskiego, sprzedał księgarnię J. J. Friedleinowi, drukarnię zaś K. Gertnerowi, następnie wyjechał na Morawy.

kalendarium

1796 - przybył do Krakowa

1798 – zaczął używać tytułu ck gubernialnego drukarza i księgarza

1802 – rozpoczął wydawać literaturę i kalendarze w języku polskim

około 1803 - bezskutecznie zabiegał o zakup Drukarni UJ
1809 - przed wkroczeniem do Krakowa wojsk Księstwa Warszawskiego, sprzedał księgarnię i drukarnię