Dzisiejsza data:

Fryderyk Tobiaszek

(około 1803 - 26 VIII 1856 Kraków)

urzędnik austriacki, prezydent Krakowa

biogram

           Pracował w Kołomyi jako naczelnik urzędu cyrkularnego.

           Na mocy rozporządzenia cesarskiego Rada Miejska została rozwiązana w trybie natychmiastowym przez ministra Aleksandra Bacha. Powołano tymczasowy zarząd miasta Krakowa, prezydentem został mianowany Fryderyk Tobiaszek. Nowy prezydent nie zyskał sobie sympatii mieszkańców Krakowa, urzędowanie rozpoczął od redukcji kadry urzędniczej zatrudnionej w krakowskim magistracie. Językiem urzędowym w stosunkach z władzami, a także w samym magistracie ponownie został niemiecki.

           Tobiaszek w ciągu trzech lat rządów z funduszy magistratu odbudował spalone w pożarze w 1850 jatki dominikańskie. Za jego rządów otwarto linię kolejową łączącą Kraków z Bochnią, zakończono pierwszy etap prac fortyfikacyjnych w Krakowie ogłaszając tym samym miasto twierdzą. Podpisane zostało wstępne porozumienie ze świeżo powstałym w Niemczech Kontynentalnym Towarzystwem Gazowniczym (z siedzibą w Dessau) na budowę miejskiej gazowni i oświetlanie ulic.

           Pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

kalendarium

1853 V 13 - powołano tymczasowy zarząd miasta Krakowa

1853 VII 1 – Tobiaszek oficjalnie objął urząd burmistrza

1855 – została zakończona odbudowa jatek dominikańskich

1856 II - otwarto linię kolejową łączącą Kraków z Bochnią

1856 V - zakończono pierwszy etap prac fortyfikacyjnych w Krakowie