Dzisiejsza data:

Jan Tombiński

Tombolski, Tombulski

(2. połowa XIX wieku – 1. połowa XX wieku)

rzeźbiarz, medalier i kamieniarz

biogram

           Po studiach w krakowskiej SSP u H. Kossowskiego, następnie w akademii sztuk pięknych w Wiedniu u K. Zumbuscha prowadził pracownię kamieniarską i odlewniczą. Tworzył głównie portrety w medalionach (między innymi A. Baranieckiego) i popiersia (J. Matejki, J.L Kraszewskiego) oraz obrazy o tematyce religijnej, między innymi Ecce Homo, Madonna, Modląca się.

           W Krakowie wykonał między innymi medaliony T. Lenartowicza, W. Pola i A. Asnyka w Krypcie Zasłużonych na Skałce, neorenesansową ambonę w kościele Św. Augustyna i Jana Chrzciciela, rzeźby w kościele św. Józefa w Podgórzu, rzeźby na fasadzie klasztoru i kościoła Zgromadzenia PP. Służebnic Serca Jezusowego przy ul. Garncarskiej, a także posągi i płaskorzeźby zdobiące fasadę i westybul Teatru im. Słowackiego.

wybrane prace:

1876 – wraz z W. Eljaszem neorenesansową ambonę w kościele Św. Augustyna i Jana Chrzciciela

1893 – medalion T. Lenartowicza w Krypcie Zasłużonych na Skałce

1894 – popiersie Jana Matejki nad portalem, przy wejściu budynku ASP

1901 – medalion W. Pola i W. Asnyka w Krypcie Zasłużonych na Skałce

1912 – popiersie księdza Skargi w przedsionku krypty kościoła śś. Piotra i Pawła

kalendarium

1871-76 - studiował w krakowskiej SSP