Dzisiejsza data:

(975 VII 25 Walbeck – 1018 XII 1 Merseburg)

niemiecki kronikarz, biskup merseburski

rodzina:

trzeci syn wpływowego feudała Zygfryda von Walbeck, i Kunegundy

życiorys:

          Przeznaczony do życia duchownego, pierwsze nauki pobierał w klasztorze św. Jana na Górze w Magdeburgu, następnie uczył się w magdeburskiej szkole katedralnej. Został biskupem merseburskim po śmierci biskupa Bozo.
          Autor słynnej Kroniki Thietmara, ważnego źródła historii Niemiec i Polski. Zawarł w niej dzieje Merseburga i państwa niemieckiego oraz wiele informacji dotyczących historii Europy, a także ziem polskich. Przedstawił między innymi zjazd gnieźnieński i wojny cesarza Henryka II z księciem Bolesławem Chrobrym.