Dzisiejsza data:

Adolf Abraham Siódmak

(1 II 1879 Kraków – 1944 Gross-Rosen)

architekt

poślubił Zofię Kaufmann(ur 14 V 1889)

biogram

            Po ukończeniu studiów na Wydziale Architektury Politechniki Wiedeńskiej pracował krótko w Tarnowie oraz przede wszystkim w Krakowie. Zaprojektował wiele budynków użyteczności publicznej, między innymi sierociniec dla dzieci żydowskich w Tarnowie, „Dom Wenecki” w Krakowie przy Rynku Głównym 11, Żydowski Dom Noclegowy w Krakowie przy ul. Starowiślnej 93, dom przedpogrzebowy oraz budynek mieszkalny na cmentarzu żydowskim w Krakowie przy ul. Jerozolimskiej 14, Żydowski Dom Akademicki Stowarzyszenia Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „Ognisko" w Krakowie przy ul. Przemyskiej 3 (razem z Tobiaszem Wexnerem), Żydowski Dom Gimnastyczny w Krakowie przy ul. Wietora 13/15, kompleks „Składnicy Piwa Żywieckiego” w Krakowie przy ul. Zbożowej 2, dworzec autobusowy w Krakowie przy pl. Bohaterów Getta 19. Zrealizował też szereg budynków mieszkalnych w Krakowie, między innymi przy: ul. Chłopickiego 16, ul. Chłopickiego 3, ul. Litewskiej 13, ul. Kościelnej 5, al. Krasińskiego 10 (razem z Henrykiem Rittermanem), ul. Syrokomli 11a, ul. Ujejskiego 5, ul. Kraszewskiego 16, ul. Konarskiego 16, Bujwida 9, ul. Chopina 16.

            Został zamordowany w niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym Gross-Rosen.

kalendarium

1898 – 1906 - studiował na Wydziale Architektury Politechniki Wiedeńskiej

1922 – wygrał konkurs na wzniesienie w północno-wschodnim narożniku cmentarza domu przedpogrzebowego w stylu orientalnym, na planie wydłużonego prostokąta, z krytymi kopułami trzema ryzalitami, dzielącymi bryłę budynku na dwie części. Centralny ryzalit z kopułą miał wysokość ok. 25 m, ryzality na krańcach skrzydeł budynku były nieco niższe

1924 - otrzymał pierwszą nagrodę na Żydowski Dom Akademicki przy ul. Przemyskiej 3, na ogólnopolskim konkursie ogłoszonym przez gminę żydowską w Krakowie dla żydowskich architektów

1940 – został wysiedlony z Krakowa

źródła:

Zbroja B., Miasto Umarłych. Architektura publiczna żydowskiej Gminy Wyznaniowej w Krakowie w latach 1868–1939, Kraków 2005.

Grzesiak K., Żydowski Dom Akademicki, [w:] Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t. 4, Miasto Kraków, cz. 6, Kazimierz i Stradom, Judaica: Bożnice, Budowle Publiczne i Cmentarze, red. I. Rejduch-Samkowa I., J. Samek, Warszawa 1995, s. 40.