Dzisiejsza data:

rodzina

córka Leszka Białego i księżniczki ruskiej Grzymisławy
siostra Bolesława V Wstydliwego
poślubiła: 1214 Koloman (1208 - 1241 po 14 kwietnia), królewic węgierski, król halicki