Dzisiejsza data:

(około 1211 Kraków – 17 listopada 1268 Skała koło Olkusza)

księżna halicka, klaryska; błogosławiona