Dzisiejsza data:

Witold Skulicz

(12 lutego 1926 Kraków – 28 grudnia 2009 Kraków)

grafik, malarz, pedagog

rodzina

żona Monika

biogram

           Studiował na Wydziale Malarstwa oraz na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych (ASP) w Krakowie, został pedagogiem tego Wydziału, gdzie pełnił również dwukrotnie funkcję dziekana, był wieloletnim kierownikiem Katedry Grafiki Projektowej.

           Zajmował się malarstwem i rysunkiem, a zwłaszcza grafiką artystyczną i projektową.

          „Otwarte, dynamiczne kompozycje powstałe w latach sześćdziesiątych, siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku rozsadzają ramy. Odkrywają niekonwencjonalną drogę artystyczną od monochromatycznych litografii, monotypii, poprzez eksperyment z fotografią do dojrzałych serigrafii. Figuracja ustępuje miejsca abstrakcji, budującej napięcie zestawieniami płaskich plam koloru, ich temperaturą i nasyceniem. Cykle Sic transit gloria, Lampa magiczna, Próby dzięki różnorodnemu językowi artystycznemu i kombinowanemu warsztatowi tworzą bogactwo grafiki, będącej znakiem swoich czasów.” - cytat za http://news.o.pl/2012/11/13/witold-skulicz-grafika-nade-wszystko-mck-krakow-3/ Witold Skulicz. Grafika nade wszystko… dostęp 2019-06-23

           Jego realizacje obejmują mozaiki na fasadach Teatru Bagatela w Krakowie, w dawnym kinie Wanda i kinie Apollo w Krakowie, w kinie w Grabowie. Wykonał również płaskorzeźbę Matki Boskiej w ceramice dla Kościoła Wszystkich Narodów w Jerozolimie.

           Był aktywnym propagatorem polskiej grafiki na świecie - autor projektów Polskie Orły, Icon Data i Najlepszy Dyplom.

          Zainicjował powstanie Ogólnopolskiego Biennale Grafiki w Krakowie, którego był pierwszym przewodniczącym. Był pomysłodawcą i realizatorem współpracy międzynarodowej w ramach International Print Network między innymi w Krakowie, Oldenburgu, Wiedniu i Cuenca. Zorganizował kilkaset wystaw krajowych i międzynarodowych. Był jurorem najważniejszych konkursów graficznych na świecie, między innymi w Bradford, Yvaskyla, Frechen, Fredrikstad.

           Jego prace prezentowano na ponad 80 zbiorowych wystawach krajowych i zagranicznych, oraz ponad 20 wystawach indywidualnych.

           Starał się jak najbardziej przybliżyć odbiorcom sztukę - był inicjatorem i współredaktorem serii publikacji elektronicznych „Directory of Print – CD ROM” oraz antologii grafiki polskiej „Grafika polska 1950 – 2000 Laureaci Wystaw Międzynarodowych”.

           Otrzymał wiele nagród w konkursach w dziedzinie grafiki i architektury za swoją działalność artystyczną, pedagogiczną i promocje sztuki otrzymał wiele nagród i wyróżnień.

           Jego prace znajdują się między innymi w kolekcjach Muzeum Narodowego w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie, Pratt Fine Art Center w Nowym Jorku, Kunsthalle w Bremen, Biblioteki Miejskiej w Oslo, Muzeum im. Allende w Hawanie.

           Pochowany na Cmentarzu Rakowickim (kwatera LXIX, pas B, rząd 1, grób 7).

wybrane prace:

1949 - Pojedynek

1986 - Krzak

1988 Upadek

1989 Wędrowiec

1990Księżniczka

kalendarium

1950 – uzyskał absolutorium na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie

1954 – na Wydziale Grafiki ASP uzyskał dyplom z wyróżnieniem

1960 – zainicjował powstanie Ogólnopolskiego Biennale Grafiki w Krakowie

1964 – 1970 – członek Zarządu Głównego ZPAP

1966 – nastąpiło przekształcenie Ogólnopolskiego Biennale Grafiki w Międzynarodowe Biennale Grafiki

1968 – rozpoczął pracę w krakowskiej ASP

1980 – mianowany na stanowisko dziekana Wydziału Grafiki (dwie kadencje)

1989 – został generalnym kuratorem i dyrektorem biura Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie

1991 – założył w Krakowie Stowarzyszenie Międzynarodowe Triennale Grafiki i został wybrany jego przewodniczącym

1992 – otrzymał tytuł profesora zwyczajnego

1996 – otrzymał Nagrodę Prezydenta m. Krakowa

2000 – otrzymał Medal Kraków – Europejskie Miasto Kultury 2000

2005 – otrzymał Medal Gloria Artis

2006 – otrzymał Medal Honoris Gratia

2006 – otrzymał Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski

2007 VI 23 – otrzymał Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za całokształt działalności