Dzisiejsza data:

Michał Sołtyk

(około 1740 – 18 X 1815)

ksiądz, pisarz, kolekcjoner, administrator diecezji krakowskiej

syn Józefa (1715 - 1780), miecznika sandomierskiego, i Katarzyny z Lipowskich

rodzeństwo: Jan Kanty, żona Anna Rostworowska; Barbara, mąż Jan z Dukli Józef Komorowski; Józefa, mąż Adam Parys, marszałek sandomierski konfederacji barskiej

1782 X 30 – przyjmował w pałacu biskupa „Pod Krzysztofory” odwiedzającego miasto wielkiego księcia rosyjskiego Pawła z małżonką

1785 - wydał cenne dzieło Series Monumentorum Ecclesiae Cathedralis Cracoviensis, zawierające opisy 107 pomników i epitafiów, znajdujących się wówczas w katedrze wawelskiej

1812 IV 8 – oprowadzał po katedrze krakowskiej króla Westfalii Hieronima Bonaparte

1813 IV 14 – kapituła krakowska wybrała go administratorem diecezji krakowskiej

czytaj więcej iPSB ...