Dzisiejsza data:

Szymon Symeon Sammelsohn

Samuelsohn

(VIII 1814 Warszawa – 9 VI 1881 Kraków)

adwokat, polityk

rodzina

syn Maurycego, warszawskiego bankiera, przemysłowca i właściciela kopalni w Olkuszu i Górce Szlacheckiej i Ludwiki Rebeki z domu Zbytkower

w 1841 poślubił w Krakowie Reginę Rachel Loewenstein

biogram

           Kształcił się w Krakowie w gimnazjum św. Anny, a następnie studiował na Wydziale Prawa UJ oraz w Berlinie.

           Był zwolennikiem radykalnej asymilacji oraz polonizacji Żydów galicyjskich. Został wybrany na członka Komitetu Narodowego Krakowskiego i z jego ramienia uczestniczył w delegacji galicyjskich polityków do Wiednia oraz we francuskiej misji Alfreda Młockiego, poszukującej pomocy dyplomatycznej dla zrewoltowanej Galicji. Przez dwie kadencje był posłem galicyjskiego Sejmu Krajowego, w pracach sejmowych dał się poznać jako zwolennik demokratów oraz szermierz walki o równouprawnienie ludności żydowskiej, przez pewien czas pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego komisji petycyjnej.

           W Krakowie działał w Radzie Miejskiej, był współwydawcą politycznego dziennika „Wiek” oraz „Kraj”. Przewodniczył powstałemu z inicjatywy „Kraju” stowarzyszeniu o poglądach narodowych i demokratycznych, pod nazwą Koło Polityczne. Współorganizował zloty polonijne patriotów ze Śląska, Poznańskiego i Galicji, był wiceprezesem krakowskiej Izby Adwokackiej, działał w Radzie Szkolnej Okręgowej Krakowskiej, był członkiem Wydziału Kasy Oszczędności w Krakowie. Uczestniczył w pracach gminy żydowskiej najpierw jako członek Komitetu Starozakonnych (będącego spadkobiercą władz kahalnych), a potem jako członek komisji opracowującej statut Gminy. Po jego wejściu w życie, aż do śmierci, był prezesem Zboru Izraelickiego w Krakowie.

          Został pochowany na cmentarzu żydowskim w Krakowie.

kalendarium

1824 – 1834 - studiował prawo na UJ

1835 – 1836 – studiował w Berlinie

1837 – uzyskał tytuł doktora na Wydziale Prawa UJ

1848 – został wybrany na członka Komitetu Narodowego Krakowskiego

1849 - 1855 - pracował jako aplikant sądowy w Krakowie

1858 - jako jeden z pierwszych Żydów w Krakowie założył i utrzymywał własną kancelarię adwokacką

1861 IV 4 - został wybrany posłem na galicyjski Sejm Krajowy

1864 – był współwydawcą dziennika „Wiek”

1865 – rozpoczął pracę w gminie żydowskiej jako członek Komitetu Starozakonnych

1866 – został członkiem Rady Miejskiej

1867 II 4 - został ponownie wybrany posłem na Sejm Krajowy

1869 – 1874 – był współwydawcą dziennika „Kraj”

1870 - przewodniczył stowarzyszeniu Koło Polityczne

1870 – został prezesem Zboru Izraelickiego w Krakowie

1873 – 1874 – był wiceprezesem krakowskiej Izby Adwokackiej

źródła:

Żydowski Instytut Historyczny, Andrzej Żbikowski, dostęp 1.02.2018