Dzisiejsza data:

Stanisław Antoni Skrzeszewski

Maciek, Kazimierz Lorek

(27 IV 1901 Nowy Sącz – 20 XII 1978 Warszawa)

komunista, pedagog, minister

rodzina

syn Oskara, maszynisty kolejowego, i Rozalii Majewskiej

poślubił w 1834 Bronisławę (Bruche) Mandelbaum (1898 – 1973) oraz Wandę Ryś (1911 - 2009)

dzieci nie miał

biogram

           Ukończył studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, uzyskał tytuł doktora filozofii. Został członkiem Komunistycznej Partii Polski, okres II wojny światowej spędził w ZSRR, działał w Związku Patriotów Polskich.
           Został członkiem Prezydium Zarządu Głównego i kierownikiem Wydziału Kultury i Oświaty ZG ZPP. Był kierownikiem Resortu Oświaty w PKWN, a następnie ministrem oświaty.
            Został ambasadorem we Francji, później ponownie ministrem oświaty. Został podsekretarz stanu (wiceminister) w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, a następnie ministrem spraw zagranicznych. Pełnił funkcję sekretarza Rady Państwa, następnie był szefem Kancelarii Sejmu.

kalendarium

1924 - ukończył studia na Uniwersytecie Jagiellońskim
1924 - wstąpił do Komunistycznej Partii Polski
1943 - 1944 - członek Prezydium Zarządu Głównego i kierownik Wydziału Kultury i Oświaty ZG ZPP
1944 - został członkiem PPR
1944 - został kierownikiem Resortu Oświaty w PKWN
1944 - 1947 - poseł do KRN
1944 XII 31 - 1945 VI 28 - minister oświaty
1945 - 1948 - członek Komitetu Centralnego PPR
1945 I 21 - wraz z Teodorem Piotrowskim ministrem aprowizacji i handlu, Janem Karolem Wende, wiceministrem kultury i sztuki, przybyli do Krakowa w celu zorganizowania życia kulturalnego i prasy w Krakowie
1945 - 1947 - pełnił funkcję ambasadora w Paryżu
1947 II 5 - 1950 VII 7 - ponownie był ministrem oświaty
1948 - został członkiem PZPR
1948 - 1959 - był członkiem KC PZPR
1949 VII 22 - dokonał w Warszawie odsłonięcia pomnika Mikołaja Kopernika
1950 - 1951 – podsekretarz stanu (wiceminister) w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
1951 III 20 - 1956 IV 27 - minister spraw zagranicznych
1952 - 1956 - był posłem na Sejm PRL I kadencji
1953 - był kandydatem wysuniętym przez ZSRR na stanowisko Sekretarza Generalnego ONZ po rezygnacji z tej funkcji Trygve Lie
1956 - 1957 - sekretarz Rady Państwa
1957 - 1969 - szef Kancelarii Sejmu
1959 - 1968 - członek Centralnej Komisji Rewizyjnej PZPR

czytaj więcej iPSB ...