Dzisiejsza data:

Marek Rostworowski

(22 II 1921 Kraków – 24 V 1996 Kraków)

muzeolog, historyk sztuki

rodzina

herbu Nałęcz, syn Karola Huberta(1877 – 1938), dramatopisarz, poeta, muzyk i Róży Chościak-Popiel

rodzeństwo: Jan Michał Maria (1919 – 1975), poeta, prozaik, tłumacz, żona Teresa Horodyńska; Emanuel Mateusz (1923 – 1989), historyk, redaktor PSB, żona Renata Maria Brenstiern-Pfanhauser

poślubił około 1940 Zofia Maria Orłowska

dzieci: Maria Aniela, mąż Marek Maria Książek; Agnieszka Róża, mąż Janusz Bromboszcz

biogram

           Po studiach w krakowskiej ASP o na UJ związany z Muzeum Czartoryskich. Jeden z inicjatorów i członek Zarządu Fundacji Książąt Czartoryskich przy Muzeum Narodowym w Krakowie. Jeden z założycieli Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność". Autor wielu wystaw, między innymi w Muzeum Narodowym w Krakowie, autor publikacji na temat najcenniejszych obrazów ze zbiorów książąt Czartoryskich, wieloletni współpracownik „Tygodnika Powszechnego", „Kultury" i „Przekroju". Laureat nagrody państwowej II stopnia oraz m. Krakowa, odznaczony między innymi Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (pośmiertnie).

           Pochowany na Cmentarzu Salwatorskim (sektor SC13, rząd 1, miejsce 5).

wybrane prace:

wystawy:

1975 - Romantyzm i romantyczność (pokazywana także w Paryżu)

1979 - Polaków portret własny

1982 - stała ekspozycja 600-lecie Jasnej Góry w klasztorze Paulinów w Częstochowie

1984 – stała wystawa w Domu Rodzinnym Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach

1989 - Żydzi polscy

publikacje:

1980 - Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie (

1986 - Polaków portret własny (redakcja)

1990 - Wędrowny sztukmistrz. Dedykowane Norwidowi eseje o malarstwie polskim

1993 Żydzi w Polsce

1994Gry o Damę

kalendarium

1938 – zdał maturę w III Gimnazjum im. Króla Jana Sobieskiego

1944 - 1948 - studiował malarstwo w krakowskiej ASP

1947 - 1952 – studiował historię sztuki na UJ

1948 – fotograf i asystent w Muzeum Czartoryskich

1964 - kustosz w Muzeum Czartoryskich

1965 – uzyskał na UJ tytuł doktora nauk humanistycznych

1965 – kurator w Muzeum Czartoryskich

1980 – 1981 – działał w Solidarności

1990 – został radnym Krakowa

1991 – 1992 – minister kultury i sztuki w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego

1992 - członek Zarządu Fundacji Książąt Czartoryskich przy Muzeum Narodowym w Krakowie

1994 – przewodniczący rady programowej Fundacji im. Tadeusza Kantora

źródła:

Encyklopedia Krakowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Kraków 2000