Dzisiejsza data:

Kazimierz Radwański

(16 IX 1924 Willa-Górka koło Warszawy – 5 III 2015 Kraków)

archeolog

biogram

           Po ukończeniu studiów na UJ pracował jako konserwator zabytków archeologicznych m. Krakowa, został dyrektorem Muzeum Archeologicznego w Krakowie. Członek Prezydium Komisji Archeologicznej Oddziału PAN w Krakowie, Komisji Nauk Prahistorycznych i Protohistorycznych PAN, SKOZK, Krakowskiej Rady Ochrony Dóbr Kultury, przewodniczący Komisji Opiniodawczej ds. Rewaloryzacji Zespołów Zabytkowych przy Prezydencie m. Krakowa.

           Prowadził badania archeologiczno-historyczne osadnictwa wczesnośredniowiecznego oraz konserwatorskie na terenie Krakowa (Rynek Główny, Sukiennice, kościół św. Wojciecha, Barbakan, opactwo w Tyńcu). Zastosował po raz pierwszy w Europie metody wierceń oraz badań interdyscyplinarnych na obszarze aglomeracji miejskiej.

            Autor licznych (opublikował około 190) prac naukowych, otrzymał wiele nagród, między innymi nagrodę m. Krakowa, nagrodę wojewody krakowskiego, odznaczony Krzyżem Oficerskim, Kawalerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Walecznych.

wybrane publikacje:

1968 - Wczesnośredniowieczna ceramika Krakowa i zagadnienie jej chronologii

1970 - Budowle drewniane odkryte pod poziomami romańskimi kościoła Św. Wojciecha

1972 - Stosunki wodne wczesnośredniowiecznego Okołu w Krakowie i ich wpływ na topografię osadnictwa

1976 - Kraków przedlokacyjny, Rozwój przestrzenny

kalendarium

1994 – odznaczony Krzyżem Walecznych podczas Powstania Warszawskiego

1951 – 1955 – studiował archeologię na UJ

1955 - 1961 - konserwator zabytków archeologicznych m. Krakowa

1961 - 1994 - dyrektor Muzeum Archeologicznego w Krakowie

1976 – otrzymał nagrodę m. Krakowa

1978 – został przewodniczącym Komisji Opiniodawczej ds. Rewaloryzacji Zespołów Zabytkowych przy Prezydencie m. Krakowa

1980 – 1994 – członek Komisji Nauk Prahistorycznych i Protohistorycznych PAN

1980 – odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski

1984 – odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

1992 – został profesorem

1994 – otrzymał nagrodę wojewody krakowskiego

czytaj więcej ...