Dzisiejsza data:

Jan Rotter

(18 I 1850 Szczerc koło Lwowa – 22 VII 1906 Wiedeń)

polityk, działacz oświatowy

rodzina

syn Jana i Karoliny Muller

rodzeństwo: Julia, mąż Piotr Bryda; Antoni; Józef, żona Eugenia Pełka

poślubił około 1870 Wandę Wołoszańską (1851 – 1912)

dzieci: Franciszek (1875 – 1913); Helena (1877 – 1908); Józef (1880); Adrian (1884 – 1922); Tadeusz (1886 – 1971), żona Maria Gałek (1889 – 1975); Janina (1887 – 1971), mąż Bieroński

biogram

           Po ukończeniu studiów na politechnice wiedeńskiej został profesorem Instytutu Techniczno - Przemysłowego w Krakowie, w którym po przekształceniu w Państwową Szkołę Przemysłową został dyrektorem. Wykładał także w Szkole Sztuk Pięknych.
         Związany był z grupą demokratów skupionych wokół "Nowej Reformy", a po śmierci Romanowicza został najwybitniejszym politykiem stronnictwa demokratycznego i jego faktycznym przywódcą.
          Zasiadając w Radzie Miejskiej położył duże zasługi przy organizacji i budowie Muzeum Techniczno - Przemysłowego oraz wodociągu. Był członkiem Towarzystwa Pedagogicznego oraz Komisji Egzaminacyjnej dla Kandydatów na Nauczycieli Szkół Średnich.
          Jako poseł do Sejmu Krajowego i członek Rady Szkolnej Krajowej domagał się reformy szkolnictwa średniego oraz poprawy sytuacji materialnej nauczycieli. Będąc członkiem austriackiej Rady Państwa, występował przeciw krzywdzącym dla Galicji polityce podatkowej oraz nadużyciom wojsk austriackich.
           Był autorem podręczników oraz rozpraw dotyczących szkolnictwa.
           Pochowany na Cmentarzu Rakowickim.

wybrane publikacje:

1885 - rozprawa Nieco o ustroju szkół średnich
1885 - Podręcznik perspektywy malarskiej
1889 - 1894 - cz. 1 - 2 Metodyczne wzory rysunkowe ;

kalendarium

1869 - 1873 - studiował na politechnice w Wiedniu
1877 - został profesorem Instytutu Techniczno - Przemysłowego w Krakowie
1890 - rozpoczął wykłady również w Szkole Sztuk Pięknych
1890 - został członkiem Rady Miejskiej
1893 - został dyrektorem Państwowej Szkoły Przemysłowej
1895 IX 30 - został wybrany z Krakowa do Sejmu Krajowego
1896 - został członkiem Rady Szkolnej Krajowej
1900 XII 20 - został krakowskim posłem do austriackiej Rady Państwa w Wiedniu
1901 IX - w wyborach 11 i 16 został krakowskim posłem do Sejmu Krajowego z ramienia demokratów
1904 - objął przewodnictwo Stronnictwa Demokratycznego