Dzisiejsza data:

Teodor Andrzej Potocki

(13 II 1664 Moskwa – 13 XI 1738 Warszawa)

prymas Polski

syn Pawła, kasztelana kamienieckiego, i jego drugiej żony Eleonory Sołtykow

1683 – przyjął cztery niższe święcenia z rąk Mikołaja Oborskiego, sufragana krakowskiego

1687 XII 20 – w katedrze krakowskiej wyświęcony na subdiakona

1688 – 1689 – był deputatem kapituły krakowskiej do Trybunału Koronnego

1688 – 7 V 1699 – kanonik krakowski

czytaj więcej iPSB …