Dzisiejsza data:

Piotr Płatek

(17 VII 1928 Janowice – 1 I 2011)

regionalista, redaktor Radia Kraków

rodzina

syn Piotra, pracownika kopalni w Wieliczce, i Katarzyny z domu Kaczor

rodzeństwo: Jan, wyemigrował do Kanady, Helena, Maria, Władysław, Antoni

biogram

           Do szkoły podstawowej uczęszczał w Janowicach i w Koźmicach Wielkich. Podczas okupacji został wywieziony na przymusowe roboty do Niemiec. Ukończył gimnazjum i liceum w Wieliczce, już wtedy drukowano jego korespondencje w „Wiciach” o „Nowej Wsi”.

           Został zatrudniony jako redaktor w „Gazecie Krakowskiej”, skąd przeszedł do Polskiego Radia w Krakowie. Był twórcą popularnych audycji radiowych: „Wiedzą sąsiedzi, jak kto siedzi” i „Kiermaszu pod kogutkiem”. Pracował również w Telewizji Kraków, gdzie prowadził programy: „Krótkie spięcia” i „Wesoła izba”. Jego najważniejszą pasją w życiu był folklor i dziedzictwo kulturowe wsi. Materiały i wiedzę pozyskiwał ze swych podróży po miejscowościach województwa małopolskiego. Był autorem wielu reportaży radiowych, widowisk obrzędów ludowych, promował twórców regionalnych i zespoły amatorskie oraz osoby związane z tą dziedziną. Był pomysłodawcą wyboru "Chłopa Roku" i Zlotu Wojciechów i Bartoszów w Racławicach.   

           Był pomysłodawcą i założycielem Teatru Regionalnego, który wystawił ponad 100 widowisk oraz umożliwił występy licznym zespołom regionalnym z Małopolski. Po wyborze kardynała Karola Wojtyły na Papieża, zainicjował działalność Bractwa Literackiego Białego Pasterza, skupiającego poetów - amatorów piszących wiersze poświęcone Ojcu Świętemu. Owocem działania Bractwa jest wydanie 4 tomów pt. „Polska nam papieża dała", antologii literackiej twórczości nieprofesjonalnej o posłannictwie Jana Pawła II i 1 tomu uzupełniającego tę antologię pt. „Z wierszy do serc". Opracował również „Życiorys Papieża Jana Pawła II", wydanie kieszonkowe, które miało 7 edycji stale korygowanych i uzupełnianych.

           W jego dorobku pisarskim można doliczyć się ponad 30 książek.

kalendarium

1943 - został wywieziony na przymusowe roboty do Niemiec, pracował w gospodarstwie rolnym w Withausen (po wojnie odwiedził tą miejscowość)

1945 – powrócił do Janowic

1950 – został zatrudniony jako redaktor w „Gazecie Krakowskiej”

1950 – 1990 – był redaktorem Rozgłośni Radia w Krakowie

1968 – założył Stowarzyszenie Folklorystyczne TEATR REGIONALNY w Krakowie, który miał siedzibę na ulicy Królewskiej 34