Dzisiejsza data:

Pius VIII

Francesco Saverio Castiglioni

(20 XI 1761 Cingoli, Włochy – 30 XI 1830 Rzym)

papież

biogram

           Kształcił się w szkole jezuickiej w Osimo oraz na uniwersytetach w Rzymie i w Bolonii, gdzie studiował prawo. Szybko awansował w hierarchii kościelnej. Był wikariuszem generalnym kilku biskupów i proboszczem katedry w rodzinnym Cingoli.
           W okresie francuskiej okupacji Włoch zdecydowanie odmówił złożenia przysięgi wierności Napoleonowi Bonaparte, za ten akt odwagi został aresztowany i więziony w Mediolanie, Pawii, Mantui i Turynie. Powrócił do swojej diecezji, później z nominacji Piusa VII został kardynałem i biskupem Ceseny, następnie objął funkcję Wielkiego Penitencjariusza w Kurii Rzymskiej oraz prefekta istniejącej od 1571 r. Kongregacji Indeksu. W jego kompetencji leżało korygowanie listy ksiąg zakazanych poprzez wpisywanie na nią nowych pozycji i skreślanie poprawionych. Pełnił wiele, nieraz bardzo delikatnych, misji dyplomatycznych.
           Po śmierci Leona XII konklawe trwało pięć tygodni. Kardynałowie ostatecznie zdecydowali, że jego następcą będzie liczący wówczas 68 lat kard. Castiglioni. Wybór nastąpił, mimo iż powszechnie wiadomo było, że duchowny ten był słabego zdrowia i w związku z tym pontyfikat może trwać krótko. Castiglioni przyjął imię Pius VIII.

           Historycy Kościoła podkreślają, że choć był człowiekiem z natury łagodnym i unikał angażowania się w sprawy polityczne, to w sprawach wiary i moralności chrześcijańskiej był nieustępliwy. Niedługo po wyborze – zaledwie po półtora miesiąca – wydał encyklikę Traditi humilitati nostrae. Zwracał w niej uwagę, że przyczyny załamania się religijności oraz porządku politycznego i społecznego tkwią w obojętności dla spraw wiary, w aktywności wrogich wówczas wobec katolicyzmu protestanckich towarzystw biblijnych, w atakowaniu świętości małżeństwa i dogmatów Kościoła. Zaapelował też do biskupów całego świata, aby zwracali uwagę na tajne związki masońskie, które – jak pisał – skupiają zdeklarowanych nieprzyjaciół Boga. Pius VIII potwierdził też, że tzw. małżeństwa mieszane mogą być tylko wówczas pobłogosławione przez Kościół, jeśli zagwarantowane zostanie wychowanie dzieci w duchu katolickim. Potępił indyferentyzm religijny i głoszenie zasady równości wszystkich wyznań. Za jego pontyfikatu Akademia Archeologiczna otrzymała miano papieskiej. To właśnie ten papież założył Pocztę Watykańską.
           Za jego pontyfikatu sekretarzem stanu był sprzyjający Austrii kard. Giuseppe Albani, który wcześniej odegrał ważną rolę podczas konklawe, na którym wybrano Piusa VIII.

kalendarium

1785 - przyjął święcenia kapłańskie

1800 VIII 17 – przyjął sakrę z rąk kardynała Pamphiliego

1808 – za odmowę złożenia przysięgi wierności Napoleonowi Bonaparte został aresztowany i więziony w Mediolanie, Pawii, Mantui i Turynie

1814 – powrócił do swojej diecezji w Montalto

1816 – z nominacji Piusa VII został kardynałem i biskupem Ceseny

1821 – objął funkcję Wielkiego Penitencjariusza w Kurii Rzymskiej oraz prefekta Kongregacji Indeksu

1829 IV 5 – odbyła się jego koronacja

1829 V – ogłosił dla Rzymu jubileusz z odpustem zupełnym, który później rozciągnął na cały świat

1829 VII 27 - mianował biskupem krakowskim Karola Skórkowskiego, dotychczasowego dziekana kapituły katedralnej

1830 III 25 – potępił wpływ masonerii na wychowanie młodego pokolenia

czytaj więcej ...