Dzisiejsza data:

Wincenty Pstrowski

(28 V 1904 Deszno, powiat Jędrzejów – 18 IV 1948 Kraków)

górnik, rębacz dołowy, inicjator socjalistycznego współzawodnictwa pracy

rodzina

syn Kazimierza, robotnika folwarcznego, i Zofii z domu Prucia

biogram

           Pracując jako rębacz w kopalni "Jadwiga" wystosował list otwarty do górników, wzywający do współzawodnictwa pracy i przekraczania norm.
W swoim liście pisał między innymi:
           "Od maja ubiegłego roku pracuję jako rębacz na kopalni "Jadwiga" w Zabrzu. W lutym br. wykonałem normę 240%, wyrąbując 72,5 m chodnika. W kwietniu wykonałem normę 293%, wyrąbując 85 m chodnika. W maju dałem 270%, wyrąbując 78 m chodnika." Następnie wezwał do współzawodnictwa innych górników. Wierzył, że w ten sposób zostanie przyspieszona odbudowa zniszczonej Polski. Do historii przeszło jego hasło: "Kto wyrąbie więcej niż ja?".
           Ogłoszony został przez propagandę pierwszym polskim "przodownikiem pracy". Chory na białaczkę zmarł w krakowskiej klinice. Pośmiertnie nadano mu order Budowniczych Polski Ludowej.
           Imię Pstrowskiego nadano Politechnice Śląskiej w Gliwicach (odebrano je ustawą Sejmu w październiku 2006 roku).

kalendarium

1929 - górnik w kopalni w Zagórzu
1937 - wyemigrował do Belgii
1945 - powrócił do Polski i wstąpił do Polskiej Partii Robotniczej
1947 - wezwał górników do współzawodnictwa pracy
1947 XII 4 - został odznaczony przez prezydenta Bolesława Bieruta Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski