Dzisiejsza data:

źródła

Cepnik Henryk, Józef Piłsudski: portret biograficzny, Warszawa 1988

Garlicki Andrzej, Pod rządami Marszałka, Warszawa 1994

Garlicki Andrzej, Z Sulejówka do Belwederu, Warszawa 1990

Jędrzejewicz Wacław, Kronika życia Józefa Piłsudskiego 1867-1935, Londyn 1977

Nałęcz Daria i Tomasz, Józef Piłsudski - legendy i fakty, Warszawa 1987