Dzisiejsza data:

Putrament Jerzy

(1910 XI 14 Mińsk -1986 VI 23 Warszawa)

pseudonim Wincenty Bednarczuk

powieściopisarz, publicysta, działacz polityczny

rodzina

pochodził z rodziny inteligenckiej, wyznania prawosławnego

syn Władysława i Marii z Rutkowskich

biogram

          Studiował polonistykę na uniwersytecie w Wilnie, przystąpił do Młodzieży Wszechpolskiej i szybko stał się wiceprezesem tej organizacji, należał do grupy literacko - artystycznej Żagary. Zajmował się również teorią literatury, był członkiem nielegalnego Związku Lewicy Akademickiej Front i współredaktorem lewicowych czasopism „Po prostu” i „Karta”.

           W czasie wojny przebywał w ZSRR, był jednym z członków założycieli ZPP w Moskwie oraz członkiem zespołu redakcyjnego „Nowe Widnokręgi”. Brał udział w organizowaniu 1 Armii Wojska Polskiego, był oficerem oświatowo - politycznym w 1. Dywizji im. T. Kościuszki. Organizował prasę polską na wyzwolonych terenach (był redaktorem dziennika „Rzeczpospolita” w Lublinie i „Dziennika Polskiego” w Krakowie).

           Po wojnie pracował w służbie dyplomatycznej w Szwajcarii, Francji i w ONZ.

           Po powrocie do Warszawy został sekretarzem generalny i następnie wiceprzewodniczącym Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich, współredaktorem Miesięcznika Literackiego, następnie redaktorem naczelnym tygodnika „Literatura”. Był działaczem PZPR, członkiem KC PZPR i posłem na sejm.

           Pozostawił kilkanaście powieści, kilka tomów artykułów publicystycznych i reportaży oraz wspomnienia. Jego najgłośniejszym dziełem była powieść światopoglądowa Bołdyn zekranizowana przez Czesława i Ewę Petelskich.

          Był laureatem licznych nagród i odznaczeń państwowych.

wybrane utwory

poezja
1932
- Wczoraj powrót
1937 - Droga leśna
1944 - Wojna i wiosna
1951 - Wiersze wybrane
proza
1936 - Struktura nowel Prusa
1946 - Święta kulo
1947 - Rzeczywistość

1950 - Wrzesień
1952 - Wrzesień
1952 - Notatnik chiński

1953 - Na literackim froncie
1953 - Od Wołgi do Wisły
1954 - Rozstaje
1955 - Trzy powroty
1956 - Notatki polemiczne
1956 - Dwa łyki Ameryki
1956 - Wakacje
1957 - Wypadek w Krasnymstawie
1957 - Trzynasty z Wesołka
1958 - Strachy w Biesalu
1959 - Kronika obyczajów
1959 - Fiołki w Neapolu
1961 - Arka Noego
1961 - Arkadia
1961 - Chińszczyzna
1963 - Pasierbowie

1964 - Odyniec

1966 - Puszcza

1967 - Puste oczy
1967 - Małowierni
1969 - Bołdyn

1969 – 1987 – 9 tomów wspomnień Pół wieku

1974 - Początek eposu

1979 - Akropol

1979 – 1988 – jego pisma ukazały się w 13 tomach

kalendarium

1930 – 1934 – studiował polonistykę na Uniwersytecie Wileńskim

1931 – 1934 - należał do grupy poetyckiej Żagary

1932 – debiutował jako poeta tomem wierszy Wczoraj powrót

1935 – 1936 – był członkiem redakcji czasopisma „Po prostu”

1936 – został redaktorem odpowiedzialnym czasopisma „Karta”

1937wraz z kolegami został oskarżony o prowadzenie propagandy komunistycznej na łamach czasopisma "Po prostu", wskutek czego wydawnictwo zostało zamknięte

1940 IX 17 - został przyjęty do Związku Radzieckich Pisarzy Ukrainy

1940 – 1944 – przebywał w Moskwie

1944 - został wysłany przez pułkownika Berlinga do Wilna, by namawiać członków AK do wstępowania do I Armii

1944 – 1945 – organizował prasę polską na wyzwolonych terenach

1945 I 30 – został redaktorem naczelnym „Dziennika Krakowskiego”

1945 – 1950 – był posłem w Szwajcarii, ambasadorem we Francji, przedstawicielem Polski w Komisji Bałkańskiej Rady Bezpieczeństwa ONZ

1948 – został zastępcą członka KC PZPR

1950 – powrócił do Warszawy

1952 – 1956 – był posłem na Sejm

1954 - 1957 i 1963 - 1973 - był prezesem Polskiego Związku Szachowego

1955 – 1968 – był kierownikiem literackim zespołu filmowego "Start"

1964 – 1981 – był członkiem KC PZPR

1966 – 1971 - był współredaktorem „Miesięcznika Literackiego”

1972 – 1981 - był redaktorem naczelnym tygodnika „Literatura

1974 – odznaczony Orderem Budowniczego Polski Ludowej

1982 – Ewa i Czesław Petelscy zekranizowali Bołdyna