Dzisiejsza data:

2 połowa X wieku

biskup krakowski

          Wzmiankowany w najstarszym katalogu biskupów krakowskich z 1266 roku.
          Prawdopodobnie jeden z pierwszych biskupów misyjnych w Małopolsce. Wiązany z biskupstwem morawskim lub też ołomunieckim, ponieważ w okresie jego działania prawdopodobnie biskupstwo w Krakowie jeszcze nie istniało.

969 - 986 - biskup krakowski