Dzisiejsza data:

Paweł III

Alessandro Farnese

(29 II 1468 Canino – 10 XI 1549 Rzym)

papież

           Zapoczątkował odnowę Kościoła: zreformował kolegium kardynalskie i Kurię Rzymską, utworzył kongregację ds. inkwizycji, zatwierdził nowe zakony (jezuitów, bonifratrów, kapucynów), a następnie zwołał i otworzył obrady soboru powszechnego w Trydencie

1535 XII 14 – papież Paweł III powtarza dyspensę papieża Klemensa VII z dnia 27 VII 1531 roku na zawarcie małżeństwa między Zygmuntem Augustem a Elżbietą Austriacką

1539 II 15 - wysłannik papieski Hieronim Bozarius wręczył w Katedrze Wawelskiej królowi Zygmuntowi Augustowi poświęconą czapkę i miecz w darze od papieża Pawła III

1543 – Mikołaj Kopernik dedykował mu pracę De revolutionibus orbium coelestium

czytaj więcej ...