Dzisiejsza data:

Teodor Jan Piotrowski

(8 XI 1892 Stawiski – 18 VII 1975 Warszawa)

działacz spółdzielczy, poseł

rodzina

pochodził z rodziny robotniczej, syn Józefa i Marianny Kozłowskiej

poślubił Bronisławę z Kowalewskich, dzieci nie mieli

biogram

           W latach 20. XX wieku związał się Polską Partią Socjalistyczną (PPS) i z jej ramienia powierzono mu stanowisko przewodniczącego Zarządu Związkowej Spółdzielni Pracowników Kolejowych w Krakowie. Z krakowskiej listy PPS został wybrany do Rady Miejskiej, brał udział w pracach komisji gospodarczej, rewizyjnej i budżetowej. W czasie II wojny światowej został aresztowany przez gestapo i przebywał w więzieniu Montelupich. Pod koniec wojny opuścił Kraków, ukrywał się pod Warszawą. Wezwany przez Edwarda Osóbkę-Morawskiego do Lublina brał udział w tworzeniu aparatu gospodarczego Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego (PKWN). W Rządzie Tymczasowym RP objął tekę ministra aprowizacji i handlu.

           Wraz z ze Stanisławem Skrzeszewskim, ministrem oświaty i Janem Karolem Wende jako pełnomocnicy Rządu Tymczasowego (RT) przybyli do Krakowa celem zorganizowania aparatu administracyjnego. Wystosowali do ludności Krakowa odezwę, w której informowali, że przejmują w imieniu RT pełnię władzy cywilnej do czasu zorganizowania się nowych władz oraz urzędów administracji publicznej.

          Po 1957 roku wiceprzewodniczący Komisji ds. Działaczy przy Komitecie Warszawskim i Komitecie Dzielnicowym PZPR Warszawa Mokotów.

           Pochowany na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

kalendarium

1921 - wstąpił do PPS
1944 - 1947 - był posłem do KRN
1944 XII 5 - 1944 XII 31 - kierownik resortu aprowizacji i handlu PKWN
1945 I 01 - 1945 VI 7 - minister aprowizacji i handlu w rządzie Edwarda Osóbki-Morawskiego
1945 I 21 - wraz z dr Stanisławem Skrzeszewskim ministrem oświaty oraz Janem Karolem Wende przybyli do Krakowa w celu zorganizowania życia kulturalnego i prasy w Krakowie
1945 - przewodniczący Zarządu Związku Gospodarczego Spółdzielni RP "Społem"
1948 - został członkiem PZPR

źródła:

Andrzej Chwalba, Dzieje Krakowa, t. 6, Kraków 2004

czytaj więcej IPSB ...