Dzisiejsza data:

(Ote)

(około 955/960 – około 1023)

księżna polska

rodzina

córka Dytryka, margrabiego Marchii Północnej (Nordmark)
druga żona księcia Polski, Mieszka I
           synowie:
            Mieszko urodzony po 979, zmarł po 25 maja 992 roku
            Świętopełk urodzony po 980 roku, zmarł przed 25 maja 992 roku
            Lambert urodzony po 981 roku, zmarł po 25 maja 992 roku

biogram

           Wychowywała się w klasztorze w Kalbe nad rzeką Milde na północ od Magdeburga. Mimo iż władze duchowne nie wyraziły zgody na jej odejście z klasztoru, została wybrana na żonę dla Mieszka I. Jej małżeństwo miało charakter polityczny i miało stanowić gwarancję utrzymania dobrych stosunków z cesarstwem.
           Przypuszcza się, że starała się pozbawić swojego pasierba, Bolesława Chrobrego, sukcesji do tronu.
           Pod jej wpływem został sporządzony akt darowizny kraju papieżowi Janowi XV - Dagome iudex.
           Po śmierci Mieszka I wraz ze swoimi synami została wygnana z Polski. Po powrocie do Niemiec wstąpiła do klasztoru w Quedlinburgu.

kalendarium

979 lub 980 - została żoną Mieszka I

bibliografia

Balzer Oswald, Genealogia Piastów, Kraków, 2005

Kazimierz Jasiński, Rodowód pierwszych Piastów, Poznań, 2004