Dzisiejsza data:

Józef Opalski

Żuk

(20 marca 1947 Kraków - )

reżyser teatralny i operowy, pedagog

           Będąc w szkole podstawowej uczył się jednocześnie w Eksperymentalnym Studium Gry na Fortepianie. Po zdaniu matury w LO nr 8, ukończył filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracuje w Katedrze Teatru na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, profesor na Wydziale Reżyserii krakowskiej PWST.

           Były kierownik literacki Starego Teatru, Opery Krakowskiej i Teatru Ewy Demarczyk. Dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Mrożka, Europejskiego Miesiąca Kultury, V Festiwalu Unii Teatrów Europy, kolejnych edycji międzynarodowego Festiwalu Dedykacje. Wyreżyserował ponad 70 przedstawień w teatrach dramatycznych i muzycznych.

           Wykładał w Neapolu, Mediolanie, Los Angeles, Petersburgu.

           Jest autorem antologii Wiersze o Szymanowskim oraz książek: Chopin i Szymanowski w literaturze XX-lecia międzywojennego, Rozmowy o Konradzie Swinarskim i „Hamlecie”, Wratislavia Cantans. Dzienniki festiwalowe, Nieobecność trzeciej ręki. Korespondencja z Doktorową z Wilczej, a także ponad 400 artykułów w prasie polskiej i zagranicznej.

           Laureat wielu prestiżowych nagród o odznaczeń, między innymi Złotego Krzyża Zasługi.

kalendarium

1970 – ukończył filologię polską na UJ

1970 – 1971 – asystent w Instytucie Filologii Polskiej

1975 – obronił pracę doktorską

1975 – 1996 - kierownik literacki Opery Krakowskiej

1978 – 1980 – prowadził zajęcia z teatru współczesnego na Reżyserii Radiowej i Telewizyjnej w Katowicach

1980 – 1990 - kierownik literacki Starego Teatru

1980 – 1982 – wykładowca języka polskiego w Neapolu

1986 - kierownik literacki Teatru Ewy Demarczyk (1986)

1990 - dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Mrożka

1992 – dyrektor Europejskiego Miesiąca Kultury

1996 – dyrektor V Festiwalu Unii Teatrów Europy

2000 – członek Rady Programowej Teatru Rozrywki w Chorzowie

2002 – współgospodarz Krakowskiego Salonu Poezji w Teatrze im. Juliusza Słowackiego

2005 – otrzymał Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”

2008 – laureat Nagrody Fundacji im. Karola Szymanowskiego

2008 – otrzymał Złoty Laur za Mistrzostwo w Sztuce

2011 – laureat Nagrody Miasta Krakowa

2014 – otrzymał tytuł profesora

czytaj więcej culture …

czytaj wywiad …