Dzisiejsza data:

Edward Edmund Nowak

(16 XI 1950 Kraków - )

inżynier elektryk, polityk, ekspert gospodarczy

biogram

           Współtwórca Uniwersytetu Demokracji - niezależnej inicjatywy oświatowej, delegat na WZD Region Małopolska, delegat na I KZD.
Po wprowadzeniu stanu wojennego początkowo ukrywał się, miesiąc później został aresztowany i skazany przez sąd wojskowy na 3,5 roku pozbawienia wolności, zwolniono go na mocy amnestii. Był autorem pierwszego projektu Statusu Więźnia Politycznego. Został doradcą TKRH i współtwórcą KOWzP Przeciw Przemocy.
           Był współzałożycielem radia RMF FM. Współpracował przy tworzeniu Planu Balcerowicza, opracował koncepcję tworzenia w Polsce Parków Przemysłowych, następnie na ich podstawie ustawę o Specjalnych Strefach Ekonomicznych, był inicjatorem powstania Izby Przemysłowo - Handlowej w Krakowie i pomysłodawcą Nowohuckiego Parku Przemysłowego.
          Interesuje się historią, sztuką, cracovianami i starymi pocztówkami.

kalendarium

1978 – odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi

1979 - ukończył Akademię Górniczo - Hutniczą w Krakowie
1969 - 1985 - był zatrudniony w Hucie im. Lenina
1980 VIII - został członkiem KS Wydziału Walcowni Zgniatacz
1980 IX - był współzałożycielem „Solidarności” w kombinacie
1981 - został przewodniczącym Komitetu Założycielskiego Samorządu Pracowniczego huty
1981 XII 13 - 15 - był członkiem KS HiL, po pacyfikacji strajku w ukryciu
1982 I 13 - został zatrzymany i aresztowany, skazany na 3,5 roku więzienia, osadzony w ZK w Krakowie, Raciborzu, Strzelcach Opolskich, Wrocławiu i Strzelinie
1983 VIII - zwolniony na mocy amnestii
1984 - został doradcą TKRH i współtwórcą KOWzP Przeciw Przemocy
1985 - został aresztowany na 3 miesiące, zwolniony z pracy
1986 X 23 - został członkiem jawnej KRH
1988 IV - V - był uczestnikiem i rzecznikiem prasowym strajku w HiL
1989 - 1991 - był posłem na Sejm z listy KO „S”
1989 - był inicjatorem powstania Izby Przemysłowo - Handlowej w Krakowie
1989 - 1994 - był prezydentem Izby Przemysłowo - Handlowej w Krakowie
1990 - 1991 - był wiceprezydentem Krakowa
1992 - 1995 - był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Przemysłu i Handlu

1996 – 1998 - dyrektor ds. marketingu i rozwoju w Zakładach Samochodowych Jelcz S.A. w Jelczu-Laskowicach

1998 - 1999 - prezes Zarządu w Zasada S.A. w Warszawie

2000 – odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

1999 – 2000 - dyrektor Centrum Technicznego w Krakowie w Delphi AS Poland Sp. z o.o. w Warszawie

2000 – 2001 - podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, opracował Program Restrukturyzacji Hutnictwa, w tym konsolidację hut w koncern Polskie Huty Stali oraz Ustawę o restrukturyzacji hutnictwa

2001 – 2002 - wiceprezes Zarządu ds. strategii i rozwoju w Hucie im. Tadeusza Sendzimira w Krakowie

2003 – 2006 - w firmie Restrukturyzacja Sp. z o.o., właściciel i prezes

2006 - członek Zarządu w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie

2007 – 2008 - własna działalność gospodarcza w Restrukturyzacja – Edward E. Nowak.

2008 IV 13 – 2012 - prezes Zarządu – dyrektor naczelny w Bumar Sp. z o.o. w Warszawie