Dzisiejsza data:

Eligiusz Józef Niewiadomski

(1 XII 1869 Warszawa – 31 I 1923 Warszawa)

malarz, wykładowca, zabójca prezydenta Gabriela Narutowicza

           Zwycięstwo Gabriela Narutowicza wybranego głosami lewicy, centrum i mniejszości narodowych, w wyborach prezydenckich przegranych przez narodowców, stało się przyczyną ataków na głowę państwa, prowadzonych pod hasłem ratowania polskości. Po skazaniu Niewiadomskiego na karę śmierci i rozstrzelaniu narodowcy i sympatyzujące z nimi grupy kreowały go na męczennika i starały się go gloryfikować.

            Między innymi zamierzano ufundować upamiętniającą go cegiełkę wawelską. Najbardziej widoczną oznaką kultu było odprawianie manifestacyjnych nabożeństw w jego intencji. W początkach lutego 1923 r. odbyły się one m.in. w kościołach Księży Misjonarzy, oo. Karmelitów i oo. Kapucynów i wywołały zdecydowane protesty ze strony ugrupowań lewicowych. Początkowo starały się one ośmieszyć całą akcję, co jednak nie przyniosło rezultatów. Zdecydowano się wówczas sięgnąć do radykalniejszych środków.

            9 II 1923 r., w związku z nabożeństwem zapowiedzianym w kościele oo. Franciszkanów, PPS zwołała wiec protestacyjny na Rynku Głównym. Po jego zakończeniu sformowano pochód. Manifestanci, śpiewając rewolucyjne pieśni i wznosząc antykościelne okrzyki, udali się pod Pałac Biskupi i powybijali w nim okna. Następnie skierowali się pod redakcję endeckiego „Gońca Krakowskiego”, gdzie także wybili w nim okna. W związku z zajściami policja aresztowała 3 osoby. Manifestacja zakończyła się pod Domem Robotniczym. W końcowych przemówieniach zapowiedziano urządzanie dalszych „karnych” wypraw przeciwko Pałacowi Biskupiemu oraz kościołom, w których odprawiane będą msze w intencji E. Niewiadomskiego. Sprawa uległa wyciszeniu w chwili wydania listu pasterskiego biskupów, zabraniającego odprawiania nabożeństw wywołujących niepokoje społeczne i służącym manifestacjom politycznym. - przedruk z Janina Bieniarzówna, Jan M.Małecki, Dzieje Krakowa, t. 4, Kraków 1997 str. 95 - 96

1922 XII 16 – zastrzelił prezydenta Gabriela Narutowicza

czytaj więcej iPSB ...