Dzisiejsza data:

Jan Morsztyn

(1481 – około 1539)

kupiec i rajca krakowski

pochodzenia niemieckiego

Dzierżawca wsi Grzegórzki i Dąbie. Kilkakrotnie posłował na sejm i jeździł w sprawach miejskich do króla przebywającego w Piotrkowie.

1533 I 3 – został posłem z Krakowa na sejm w Piotrkowie

1536 XII 21 – reprezentował stronę niemiecką na naradzie w kościele NM Panny w sprawie języka kazań w kościele Mariackim

1536 XII 22 – na zamku referował przed królem sprawę kazań okazując przywileje tyczące się tych kazań – według hipotezy Mariana Friedberga, przedłożono wówczas sfałszowany akt budowy wielkiego ołtarza, mający udowodnić niemieckość świątyni