Dzisiejsza data:

Antoni Józef Małecki

(16 VII 1821 Objezierze koło Poznania – 7 X 1913 Lwów)

badacz literatury, historii i języka polskiego, filolog klasyczny, krytyk literacki, dramaturg, poeta i tłumacz

rodzina

syn Mateusza, rządcy dóbr u Turnów, i Rozalii z Litwinowiczów

poślubił około 1840 Wincentynę Kierską

biogram

           Dzięki poparciu H. Bonitza, reorganizatora ówczesnego szkolnictwa wyższego w Austrii, został powołany na profesora nadzwyczajnego filologii klasycznej na Uniwersytecie Krakowskim. Swoje wykłady ogłosił drukiem pt. Prelekcje o filologii klasycznej i jej encyklopedii… (Kraków 1851).

           Na Uniwersytecie Krakowskim stworzył Seminarium Filologiczne, wzorowane na podobnych instytucjach w Pradze i Wiedniu. W Krakowie zyskał uznanie i sympatię (zaprzyjaźnił się między innymi z A. Z. Helclem). Równocześnie z profesurą powierzono mu prowizoryczną dyrekcję Gimnazjum Św. Anny, które zreorganizował. Z dyrekcji tej jednakże zrezygnował, gdy władze austriackie postanowiły wprowadzić do szkół średnich język niemiecki jako wykładowy. Krok ten miał dotkliwe dla niego konsekwencje: oskarżono go przed ministrem policji o brak politycznej lojalności, a następnie usunięto z katedry bez podania powodów (wraz z Helclem, W. Polem i J. Zielonackim).
           Na polecenie policji opuścił Kraków i objął stanowisko nauczyciela języka polskiego w powstającej właśnie miejskiej szkole realnej w Poznaniu.

kalendarium

1850 III 29 - został powołany na profesora filologii klasycznej na Uniwersytecie Krakowskim

1850 X – powierzono mu prowizoryczną dyrekcję Gimnazjum Św. Anny

1851 – jesienią został oskarżony o brak politycznej lojalność

1852 XII 31 - wraz z Helclem, W. Polem i J. Zielonackim usunięty został z katedry

1853 IV – na polecenie policji opuścił Kraków

czytaj więcej iPSB...