Dzisiejsza data:

Walerian (starszy) Montelupi

pierwotnie Tamburini

(1543 – 6 XII 1613 Kraków)

bankier i kupiec

rodzina

z rodziny Montelupich, siostrzeniec Sebastiana (starszego)

synowie: Sebastian, poczmistrz, bankier królewski, Walerian młodszy

biogram

           Początkowo praktykował w firmie wuja Sebastiana (starszego), który sprowadził go z Włoch,a następnie zaczął prowadzić własną działalność handlową i bankierską. Utrzymywał kontakty z Florencją, był informatorem książąt toskańskich.

           Sprowadził z Włoch dwóch bratanków, którzy przybrali nazwisko Montelupich: Dominika i Karola.

kalendarium

1579 - uzyskał od Stefana Batorego serwitoriat, ułatwiający działalność gospodarczą bez potrzeby przyjmowania prawa miejskiego krakowskiego
od 1600 - kierował pocztą polską
1609 - sprowadził do Krakowa bonifratrów, ofiarując im własne nieruchomości przy ulicy św. Jana, w których powstał klasztor ze szpitalem i kościół św. Urszuli