Dzisiejsza data:

Beer Meisels

(1798 Szczekociny, Kieleckie - 15 II 1870 Warszawa)

rabin, działacz patriotyczny, rzecznik współpracy Żydów z polskim ruchem niepodległościowym

rodzina

syn Izaaka, rabina w Kamieńcu Podolskim i Aurelii Mali Katz

poślubił w 1811 Fani Pajcza Feiczy Bornstein, dzieci: Israel, żona Rachel Rapaport; Abraam; Leibel, żona Malka Landau; Salomon, żona Hanna Jutla Bornstein; Itel; Jakob Wolf; Amalia; Golda Malka

biogram

           Rozpoczął naukę u swojego ojca, rabina w Kamieńcu Podolskim, następnie uczył się w szkole rabinackiej w Krakowie. Wraz ze swą żoną założył i prowadził bank (z Bornsteinem i Halbersteinem) oraz spółkę handlową, dzięki której w porozumieniu z delegatem Rządu Narodowego L. Morsztynem organizował dostawy broni dla powstania listopadowego. Został rabinem nadal jednak zajmował się także bankierstwem. Walczył z Senatem WMK o prawa ludności żydowskiej, między innymi przeciwstawiał się dyskryminacji i obciążeniom podatkowym, domagał się swobód politycznych, wolności osiedlania się i dopuszczenia żydowskich dzieci do chrześcijańskich szkół. Poparł rewolucję krakowską i skłonił współwyznawców do złożenia przysięgi wierności Rządowi Narodowemu. Został członkiem Komitetu Obywatelskiego, a następnie działaczem Komitetu Narodowego. Wszedł w skład deputacji adresowej, która pod przewodnictwem księcia Lubomirskiego złożyła cesarzowi w Wiedniu petycję w sprawie swobód i wolności dla Galicji. Został posłem do parlamentu wiedeńskiego, badał rozmiary pogromu Żydów w Podgórzu, był rzecznikiem współpracy Polaków i Żydów, zwolennikiem asymilacji ludności żydowskiej, zwalczany zarówno przez chasydów, jak i ortodoksów; wskutek oskarżeń i denuncjacji przeniósł się do Warszawy, gdzie został rabinem miasta Warszawy. Używał tytułu rabin krakowski zamieszkały w Warszawie. Tu też rozwijał szeroką działalność, wzywał Żydów do udziału w manifestacjach patriotycznych w Królestwie Polskim, został wybrany członkiem Delegacji Miejskiej, a potem Komitetu Wyborczego przy wyborach do samorządów, współredagował odezwy i ulotki do ludności żydowskiej. Represjonowany przez władze carskie, uwięziony w Cytadeli Warszawskiej i wydalony z Królestwa Polskiego.

           Autor komentarza talmudystycznego Hiddusha Mahardam

           Pochowany na cmentarzu żydowskim przy ulicy Okopowej (kwatera 1, rząd 6) w Warszawie.

           Imię Meiselsa nadano ulicy na Kazimierzu (Stare Miasto). Tu pod nr 17 mieści się Centrum Kultury Żydowskiej, którego pomysłodawcą był pisarz Jerzy Kosiński, a pomoc przy realizacji Centrum okazali między innymi prezes Project Judaica Foundation Mark Talisman z USA, Fundacja Judaica kierowana przez prof. Jerzego Gierowskiego, wojewoda krakowski, Rada m. Krakowa. W Centrum odbywają się spotkania, dyskusje, wystawy, koncerty, mottem tej działalności jest: La-dor wa-dor, co znaczy: Z pokolenia na pokolenie.

kalendarium

1814 - 1815 - uczył się w szkole rabinackiej w Krakowie

1820 - uzyskał obywatelstwo i prawo osiedlenia się w chrześcijańskiej części Kazimierza

1830 - 1831 - w porozumieniu z delegatem Rządu Narodowego L. Morsztynem organizował dostawy broni dla powstania listopadowego

1832 – został zastępcą rabina

1846 - poparł rewolucję krakowską i skłonił współwyznawców do złożenia przysięgi wierności Rządowi Narodowemu, założył Gwardię Narodową wśród Żydów dla wspierania działań powstańczych

1848 - członek Komitetu Obywatelskiego

1848 XII 21 - został wybrany na deputowanego miasta Krakowa na sejm

1856 - przeniósł się do Warszawy, gdzie został rabinem

1858 – wprowadził naukę języka polskiego do szkół żydowskich

1861 - wzywał Żydów do udziału w manifestacjach patriotycznych w Królestwie Polskim

1861 IX – powołany do Tymczasowej Rady Wychowania brał udział w pracach nad reformą oświaty

1861 X 17 – po zamknięciu przez władze carskie warszawskich kościołów, zarządził, na znak solidarności, zamknięcie także synagog warszawskich

1862 - przebywał krótko w Krakowie, wziął udział w patriotycznym nabożeństwie w kościele Mariackim i wygłosił patriotyczne przemówienia w Starej Synagodze

1912 - Imię Meiselsa nadano ulicy w I dzielnicy Stare Miasto, na Kazimierzu, która to ulica nazywała się przedtem Miedzuch ku Wiśle.

źródła:

Teresa Stanisławska-Adamczewska, Kraków, ulica imienia …, Kraków 2000

Encyklopedia Krakowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Kraków 2000