Dzisiejsza data:

Józef Muczkowski

Józef Muciek

(17 III 1795 Maszki, Lubelskie – 31 VII 1858 Kraków)

filolog, historyk, bibliotekarz i bibliograf

rodzina

syn chłopa Marcina i Katarzyny Drelanek

rodzeństwo: Franciszek (1800 – 1812), Antoni (1807 – 1852), filolog, archiwista

poślubił w 1821 Eleonorę Jadamczewską

dzieci: Aniela; Tadeusz Jan Karol, żona Helena Meciszewska; Stefan (1832 – 1896), notariusz, długoletni radny i wiceprezydent Krakowa w latach 1881 - 1884, żona Paulina Sobeska (1840 - 1901)

biogram

           Szkołę średnią ukończył w Lublinie, następnie rozpoczął studia na Wydziale Filozoficznym UJ, był uczniem J.S. Bandtkiego. Przerwał studia, jako ochotnik wstąpił do pułku ułanów wojsk Napoleona. W armii Księstwa Warszawskiego brał udział w walkach w Niemczech i we Francji, uzyskał stopień podporucznika. Otrzymał medal św. Heleny, który rozdał Napoleon III towarzyszom broni swego stryja, zachował go Muczkowski jako pamiątkę dla swojej rodziny, gdyż jak wiadomo, rząd austriacki zabronił go nosić.

           Wrócił na studia, a po ich ukończeniu został adiunktem w Bibliotece Jagiellońskiej oraz lektorem języka łacińskiego na UJ. Został powołany jako nauczyciel do gimnazjum Marii Magdaleny w Poznaniu, uczył języka greckiego, łacińskiego i polskiego. Podróżował również z Tytusem Działyńskim do Danii i Szwecji. Powrócił do Krakowa, pracował w Gimnazjum Św. Anny.

           Otrzymał stanowisko kustosza Biblioteki Jagiellońskiej, a następnie został dyrektorem BJ, uzyskał również nominację na profesora bibliografii UJ. Włączył do wykładów uniwersyteckich elementy nauk pomocniczych historii, między innymi dyplomatyki, heraldyki, sfragistyki. Kontynuował rozpoczęte przez J.S. Bandtkiego badania nad historią UJ, zainicjował przebudowę i restaurację gmachu Collegium Maius, przeprowadził generalny spis zasobów BJ, wprowadził zmiany w układzie księgozbioru, opracował alfabetyczny katalog główny, uporządkował zbiory numizmatyczne.

           Autor wielu prac filologicznych i historycznych, przeważnie z historii literatury i kultury polskiej, a także podręczników.

           Zmarł dotknięty apopleksją w kaplicy Jagiellońskiej w katedrze Wawelskiej w trakcie uzupełniania opisu kaplicy dla Towarzystwa Naukowego Krakowskiego.

            Został pochowany na Cmentarzu Rakowickim (kwatera 1, grobowiec rodzinny).

wybrane publikacje:

1820 Powieść ze Starego i Nowego Testamentu ...

1825Gramatyka języka polskiego

1832 - Gramatyka łacińska, czyli pierwsze zasady języka łacińskiego

1843 - Gramatyka praktyczna języka polskiego

1845 - Bractwa jezuickie i akademickie w Krakowie

1845 - Rozmaitości historyczne i bibliograficzne (z.1, z. 2-3 1850 – 1851)

1850 - Wiadomość o założeniu Uniwersytetu Jagiellońskiego

1851 - Wiadomości o rękopismach „Historii” Długosza

1851 - Banderia Prutenorum oraz Insignia seu clenodia Regni Poloniae J. Długosza

1858 - Żywot św. Wojciecha

kalendarium

1812 - 1813 oraz 1815 - 1817 - studiował na Wydziale Filozoficznym UJ

1813 - 1815 - w armii Księstwa Warszawskiego

1817 – 1819 - adiunkt w Bibliotece Jagiellońskiej oraz lektor języka łacińskiego na UJ

1819 – 1829 - nauczyciel gimnazjalny w Poznaniu

1831 - 1833 - pracował w Gimnazjum Św. Anny

1834 – kustosz BJ

1835 – został członkiem TNK

1837 – został dyrektorem BJ i prof. bibliografii na UJ

1840 – 1872 - zainicjował przebudowę i restaurację gmachu Collegium Maius (pod kierunkiem K. Kremera)

1846 – w okresie powstania krakowskiego członek straży bezpieczeństwa

1848 III 28 – IV 7 - naczelnik oddziału akademickiego Gwardii Narodowej

źródła:

Tygodnik Ilustrowany, nr 109, 26 października 1861, Warszawa

Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl), wydanie z 14.12.2017