Dzisiejsza data:

Lucjan Motyka

(4 V 1915 Kraków – 22 XI 2006 Warszawa)

polityk, działacz sportowy

1957 - 1964 - był I sekretarzem KW PZPR w Krakowie
1964 XII 12 - został ministrem kultury i sztuki w rządach Józefa Cyrankiewicza i Piotra Jaroszewicza

czytaj więcej ...