Dzisiejsza data:

Stanisław Mieroszewski

(1756 – 1824)

poseł na sejm czteroletni i do izby reprezentantów Wolnego Miasta Krakowa, ordynat dóbr mysłowickich

biogram

           Po upadku powstania kościuszkowskiego wyjechał na wieś, wznowił działalność polityczną i społeczną w okresie księstwa Warszawskiego na terenie Wolnego Miasta Krakowa.

           Był członkiem honorowym Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, współtworzył utworzenie Towarzystwa Dobroczynności w Krakowie był jego pierwszym wiceprezesem, wspierał je finansowo, ustanowił między innymi legat 1 000 złp dla sierot wychowywanych pod opieką Towarzystwa, a kierowanych do nauki rzemiosł. Do Towarzystwa werbował możne osoby, także spoza granic kraju.

kalendarium

1816 – był członkiem honorowym Towarzystwa Naukowego Krakowskiego

1816 XII 9 – na pierwszym posiedzeniu Towarzystwa Dobroczynności został wybrany wiceprezesem

źródła:

J. Bieniarzówna, Mieroszewski (Miroszewski, Mieroszowski) Stanisław h. Ślepowron, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 21, Kraków–Wrocław 1976

Mieroszewscy, Wspomnienia lat ubiegłych, M. i H. Baryczowie, Kraków 1964