Dzisiejsza data:

Bruno Müller

(13 IX 1905 Strasburg – 1 III 1960 Oldenburg)

niemiecki esesman, prawnik

           Realizator „Sonderaktion Krakau - Akcja Specjalna Kraków”. Major SS (SS - Sturmbannführer), dowódca Oddziału Operacyjnego Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa SS (Einsatzkommando der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdientes der SS), stacjonującego na ulicy Pomorskiej 2 w okupowanym Krakowie.
           Jego podwładni esesmani zaaresztowali w Collegium Novum - UJ w Krakowie: 166 profesorów, docentów i asystentów z UJ w tym 3 z Akademii Handlowej oraz 2 z USB w Wilnie i KUL w Lublinie, a także 18 profesorów, 3 docentów z Akademii Górniczej zebranych obok w sali posiedzeń Rady Wydziału Filozoficznego UJ oraz 15 przypadkowych osób przebywających w budynku. Ponadto popołudniu aresztowali w domu prezydenta miasta Krakowa dr. Stanisława Klimeckiego i dołączyli go do grupy profesorów krakowskich, tak, że łącznie było ich 184.

            1939 XI 3 - zaprosił do siebie urzędującego rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesora Tadeusza Lehra - Spławińskiego i zażądał zebrania profesorów i wykładowców. Wyjaśnił przy tym: że

             chciałby przedstawić niemiecki punkt widzenia w sprawie nauki i szkół wyższych. Uzgodniono więc, że odbędzie się ono w Collegium Novum UJ w dniu 6 listopada 1939 roku o godz. 12 w sali nr 66
            1939 XI 6 - wkroczył do wypełnionej uczonymi UJ sali nr 66, nie wygłosił żadnego odczytu tylko powiedział:
            Uniwersytet tutejszy rozpoczął rok akademicki nie uzyskawszy uprzednio pozwolenia władz niemieckich. Jest to zła wola. Ponadto jest powszechnie wiadomo, że wykładowcy byli zawsze wrogo nastawieni wobec nauki niemieckiej. Z tego powodu wszyscy obecni, z wyjątkiem trzech obecnych kobiet, będziecie przewiezieni do obozu koncentracyjnego. Jakakolwiek dyskusja, a nawet jakakolwiek wypowiedź na ten temat jest wykluczona.
            Kto stawi opór przy wykonywaniu mego rozkazu będzie zastrzelony.