Dzisiejsza data:

Teodor Edward Józef Marchlewski

(12 lipca 1899 Ardwick koło Manchesteru, Wielka Brytania – 27 stycznia 1962 Kraków)

biolog, genetyk, zootechnik

rodzina

syn Leona Pawła Teodora, biochemika, i Szkotki Fanny Hargreaves
żona - Ewa Kępianka - chemiczka
córka Anna - profesor na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego

biogram

           Związany z UJ, został profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Hodowli Ogólnej Chowu Drobnego Inwentarza i Mleczarstwa. Dziekan Wydziału Rolniczego UJ. Wykładowca USB w Wilnie i organizator tamże stacji zootechnicznej.
           Aresztowany w Sonderaktion Krakau, więzień Sachsenhausen, skąd powrócił ze zrujnowanym zdrowiem (do końca życia był częściowo sparaliżowany). Uczestnik tajnego nauczania uniwersyteckiego.
           Po II wojnie profesor zwyczajny UJ, dziekan Wydziału Rolniczego, prorektor i rektor uczelni. Główny organizator WSR w Krakowie.
           Jego zainteresowania badawcze dotyczyły genetyki zwierząt laboratoryjnych i hodowlanych, stanowiły próbę połączenia problemów dziedziczności z hodowlą i ewolucją w najszerszym tego słowa znaczenia, opublikował 70 prac.
           Pomimo choroby działał w licznych towarzystwach naukowych. Był członkiem honorowym Związku Hodowców Drobnego Inwentarza, sędzią i wieloletnim przewodniczącym Rady Naukowej Związku Kynologicznego w Krakowie, prezesem Krakowskiego Klubu Konnej Jazdy. Poseł na Sejm PRL.
           Pochowany na cmentarzu Rakowickim (Aleja Zasłużonych, 
kwatera LXVII, rząd północny 1, grobowiec 9).

wybrane publikacje:

1930 - Zarys nauki o dziedziczności - pierwszy podręcznik genetyki polskiego autora
1961 - Genetyka zwierząt

kalendarium

1900 - wraz z rodziną powrócił do Polski
1919 - po ukończeniu szkoły średniej rozpoczął studia na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Filozoficznym oraz Studium Rolnym
1922 - uzyskał stopień doktora filozofii, został asystentem w Katedrze Hodowli Zwierząt na Wydziale Rolniczym UJ
1927 - habilitował się
1927 - ożenił się z Ewą Kępianką
1934 - został profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Hodowli Ogólnej Chowu Drobnego Inwentarza i Mleczarstwa
1939 VIII - uczestniczył w VII Kongresie Genetyki w Edynburgu
1939 XI 6 - aresztowany w Sonderaktion
1945 - został profesorem zwyczajnym UJ
1947 - został wybrany prorektorem
1948-1956 - pełnił funkcję rektora UJ
1949-1952 - był czynnym członkiem Polskiej Akademii Umiejętności oraz Polskiej Akademii Nauk
1950-1958 - pełnił funkcję dyrektora Instytutu Zootechniki
1952-1956 - był posłem na Sejm PRL 

źródła: 

Encyklopedia Krakowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Kraków 2000